Delo Šri Čajtanje Šri Čajtanja

Šri Čajtanja – delo Shikshashtakam

Šri Čajtanja je duhovni učitelj koji je živeo u 16. veku u Bangladešu. Smatra se inkarnacijom Krišne u aspektu posvećenika. Upravo je on zaslužan za širenje Hare Krišna mantre. Naziva se još i Gospod Gauranga.
Smatra se da je ovih osam stihova – Shikshashtakam – jedino što je ostalo kao autentični zapis Šri Čajtanje.

1
Slava mantranju imena Šri Krišne, koje pročišćava srce od sve prašine godinama nakupljane i gasi vatru uslovnog života, ponavljanog rođenja i smrti. Mantranje imena Šri Krišne suštinski je blagoslov za čitavo čovečanstvo jer širi zrake blagosiljajućeg meseca. Ono je život čitavog transcedentalnong znanja. Ono uvećava okean transcedentalnog blaženstva, i omogućava nam da u potpunosti okusimo nektar za kojim stalno žudimo.

2
O, moj Gospode, samo tvoje sveto ime može da pruži sve blagoslove živim bićima, i zato Ti imaš stotine i milione imena, kao što su Krišna i Govinda. U ova transcedentalna imena Ti si uneo sve Svoje energije. Čak ne postoje ni čvrsta pravila za njihovo mantranje. O, moj Gospode, iz samilosti si nam omogućio da ti se lako približimo mantrajući Tvoja sveta imena, ali ja sam tako loše sreće da ne osećam privlačnost prema njima.

3
Čovek treba da mantra sveto ime Gospoda u poniznom stanju uma, misleći o sebi kao o nižem od slamke na putu; morabi da bude trpeljiviji od drveta, lišen bilo kakvog osećaja lažnog prestiža, i spreman da drugima ponudi sve poštovanje. U takvom stanju uma čovek može da mantra sveto ime Gospoda bez prestanka.

4
O, svemoćni Gospode, nemam želju da gomilam bogatstvo, niti želim lepu ženu, ni brojne sledbenike. Želim samo da Ti bezuslovno služim iz života u život.

5
O, sine Maharadže Nande (Krišna), Tvoj sam večni sluga, pa opet sam nekako pao u okean rađanja i smrti. Molim te, podigni me iz ovog okeana smrti i učinii me jednim od atoma Tvojih lotosovih stopala.

6
O, moj Gospode, kada će neprekidne suze ljubavi ukrasiti moje oči dok mantram Tvoje sveto ime? Kada će mi se glas prigušiti, i koža naježiti u ekstazi pri ponavljanju Tvog imena?

7
O, Govinda! Kada sam odvojen od Tebe, i trenutak mi izleda kao milenijum. Reke suza teku iz mojih očiju i osećam se potpuno prazno u ovom svetu kada Tebe nema.

8
Ne poznajem nikoga sem Krišne kao svog Gospoda, i On će to ostati čak i ako me grubo odbaci iz svog zagrljaja ili mi slomi srce ne pojavljujući se preda mnom. Potpuno je slobodan da čini bilo šta, jer On je moj uvek obožavani Gospod, bezuslovno.

Šri Čajtanjina učenja sumirana su u deset korenskih maksima. Na osnovu ovih maksima proičava se sledećih deset tema:

1. Krišna je Svevišnja Apsolutna Istina.
2. Krišna je obdaren svim energijama.
3. Krišna je izvor svih osobina – ukusa, kvaliteta ili duhovnih osećanja.
4. Sve individualne duše jesu pojedinalni delovi Gospoda.
5. U vezanom stanju, individualne duše su pod uticajem materije, zahvaljujući svojoj tatashta* prirodi
6. U oslobođenom stanju, sve individualne duše su slobodne od uticaja materije, zahvaljujući svojoj tatashta* prirodi.
7. Individualne duše i materijali svet su istovremeno različiti od Gospoda i identični Njemu.
8. Čista posvećenost je duhovna praksa individualnih duša.
9. Čista ljubav prema Krišni je krajnji cilj.
10. Krišna je jedini svevoleći blagoslov koji vredi primiti.

*U hinduizmu, tatastha-shakti je duhovna, ali marginalna energija Boga, a živa bića, individualne duše, u određenom su odnosu sa njom. Iako su večna, njihova je pozicija između niže, materijalne, i više, duhovne, energije. Drugim rečima, tatashta-shakti je između spojlne (materijalne) energije i unutrašnje (takođe večne, duhovne) energije.

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.