Avatarstvo

Da li se Svevišnji inkarnira na Zemlji u svakom od ciklusa juga ili samo u nekom određenom dobu?

Pitanje: Pročitao sam da životni vek univerzuma uključuje nekoliko ciklusa koji se sastoje od juga. Pitam se da li se Svevišnji inkarnira na Zemlji u svakom od ciklusa juga ili samo u nekom određenom dobu?

Šri Činmoj: Na samom početku Vremena, Svevišnji nije slao Avatare, svoje direktne predstavnike, na Zemlju. Njegova tvorevina je započela i dugo vremena trajala bez Avatara. Onda je Svevišnji pomislioda će Zemlja više napredovati ako On pošalje svoje direktne predstavnike. On je stvorio jedan vrt. Mislio je da će iz Najvišeg, pomoću Svoje duhovne Moći, moći da se brine o tom ogromnom vrtu. Vrt, međutim, nije bio prijemčiv. On je zato počeo da šalje Avatare da se brinu o Njegovoj prelepoj tvorevini. Mnogi sveci i drugi kažu da je Avatar poput baštovana, a baštovan ima mnoge pomoćnike i pomagače.
Kao što znate, indijska mitologija je podelila Vreme na četiri juge – satja jugu, treta jugu, dvapara jugu i kali jugu. U jednom ciklusu, ili jugi, ima mnogo duhovnih Učitelja, a takođe može da bude i više od jednog Avatara. Mi smatramo Šri Ramačandru prvim autentičnim Avatarom u ljkudskom obliku. Potom su došli Šri Krišna i Gospod Buda.
Neki učenjaci kažu da je Šri Krišna živeo na Zemlji pre 5000 godina. Uopšte se ne slažem sa njima. Šri Krišna je došao pre 8 000, 9 000 ili 10 000 godina. Što se tiče Gospoda Bude, utvrđeno je da je on došao pre oko 2 500 godina, a Isus pre 2 000 godina. Onda, nakon Hrista, izgleda da je bila velika pauza. Šri Čajtanja je došao pre samo oko 400 godina. Odmah nakon Čajtanje, bila je duga pauza do Šri Ramakrišne. A u Ramakrišnino dobda, došao je i Šri Aurobindo. Nije prošlo ni sto godina, samo oko četrdeset.
I u ovom sadašnjem ciklusu imamo mnogo Avatara. A opet, u dvadesetom veku, imamo takođe i Ramanu Maharšija i Anandamoji Ma.
(odlomak)

Iz knjige: Šri Činmoj odgovara, knjiga 38

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.