Avatarstvo

Kakvo merilo možemo koristiti da prepoznamo Avatara?

Pitanje: Kakvo merilo možemo koristiti da prepoznamo Avatara?

Šrii Činmoj: Jednom je Vivekananda otišao u Istočni Bengal. Tu su mu dolazili mnogi učenici raznih Učitelja, moleći gad a poseti njihove učitelje, za koje su tvrdili das u Avatari. Govorili bi: “Molim te, dođi  da vidiš mog Gurua. On je bez sumnje Avatar. “ A sledećeg trenutka bi neko drugi rekao: “Moj Guru je Avatar. Ja to znam. Molim te, dođi dag a vidiš”. Vivekananda je zato rekao da u Istočnom Bengalu Avatari rastu kao pečurke.

Na nesreću, u zapadnom svetu ljudi ne razumeju reč “Avatar”. MOžda će biti potrebne mnogo godina, ili čak vekova da se ona razume – oprostite što sam toliko otvoren. Ima nekih reči koje su toliko važne I pune značenja, a u duhovnoj svesti su toliko teške da ih običan čovek nikada neće razumeti. “Avatar” je jedna od njih, možda I najteža. Vi znate kako se ta reč piše, ali da biste shvatili pravu prirodu Avatara, morali biste postati gotovo duhovni sveci.

Razlika između Jogija i Avatara je poput razlike između deteta i zrelog čoveka. Čovek mora biti na veoma, veoma visokom nivou duhovne svesti da bi mogao steći čak i blagi nagoveštaj o tome šta je Avatar. Šri Ramakrišna je bio Avatar, a vrlo malo njih ga je prepoznalo. Hrist je bio Avatar, ali ga je prepoznalo samo nekoliko ljudi. Ali, čak ni ti Avatari nisu na istom nivou. Vi možete prepoznati nekog ko je za santimetar ili nekoliko santimetara viši od vas. Možete prepoznati mudraca, sveca ili Jogija. Jogi je, međutim, beskrajno nadmoćniji od mudraca ili sveca.  Jogi je onaj ko je sjedinjen sa najvišim. Ali, Avatar je direktni potomak Boga,  otelotvoreni deo Boga koji neprestano deluje u Najvišem I najnižem u isto vreme. Jogiji održavaju određeni visok nivo i na njemu deluju. Ako se spuste sa tog nivoa da bi uzdigli čovečanstvo, nisu u stanju da dobro funkcionišu, i ponekad bivaju uhvaćeni; tada su izgibljeni. Oni održavaju određeni nivo svesnosti, i tek kad se drugi približe tom nivou, mogu da im pomognu. Avatar može ostati i u Navjvišem i u najnižem istovremeno, ali kada deluje na nanjnižem nivou, to na njega ne utiče.

Avatar je ljudsko biće. On govori, jede i zbija šale. Ali, kad uđe u svoje Najviše, on odlazi daleko više nego što smo u stanju i da zamislimo. Ako ikad steknete čak i neznatan nagoveštaj viših svetova kojima Avatar ima Slobodan pristup, osetićete da će čitav vaš život biti objekat potpune predaje pred stoplamima vašeg Učitelja. Čak i ako vas Učitelj izbaci iz centra, vi ćete mu ostati verni, jer ste od njega dobili nešto za šta znate da nikada nećete moći da dobijete ni od koga na Zemlji.

 

Hrist, Buda, Šri Krišna i svi veliki duhovni učitelji došli su iz istog božanskog izvora. Ako kažemo da je Hrist jedini spasilac, onda će odmah neki od Krišninih učenika reći:”Ne, Krišna je jedini spasilac”. Ovde otpočinje problem. Trebalo bi da osećamo da je Svevišnji jedini spasilac. On je taj koji je ušao u oblik koji nazivamo Hrist. On je ušao u oblik Krišne, Ramakrišne idrugih. Na taj način, svi mi služimo Svevišnjem. Kao i mi, Krišna, Buda i svi Avatari su došli od Njega, i svi moramo otići Njemu.

 

Iz knjige: Šri Činmoj, Avatari i učitelji

 

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.