Avatarstvo

Pesme o Avatarima

Učitelji su zadovoljni njime

On ima srce deteta.
Zato,
Drag je Ramakrišni.

On uvek pleše i tumara.
Zato,
Drag je Čajtanji.

On je uvek ponizan i krotak.
Zato,
Drag je Hristu.

On je uvek je ljubazan i dobronameran.
Zato,
Drag je Budi.

On uvek voli i igra se.
Zato,
Drag je Krišni.

On uvek plače i smešri se.
Zato,
Drag je Bogu.

Na vrhuncu

Na vrhuncu
Raminog prosvetljenja
Postao sam Žrtva božanska.

Na vrhuncu
Krišninog prosvetljenja
Postao sam Ljubav božanska.

Na vrhuncu
Hristovog prosvetljenja
Postao sam Brižnost božanska.

Na vrhuncu
Šri Ramakrišninog prosvetljena
Postao sam Plač božanski.

Na vrhuncu
Činmojevog prosvetljenja
Postao sam Predanost božanska.

Njegovo srce

Njegovo srce ljubavi
Postlo je Krišnino Kadamba-drvo.

Njegovo srce mudrosti
Postal je Budino Bodi –drvo.

Njegovo srce vapaja
Postal je Šri Ramakripnino Pančavati-drveće.

Njegovo srce služenja
Postal je Činmojevo Rupantar-drvo.

On postaje savršeni Bog

Kada
Se smeši,
On je savršeni Buda.

Kada
Plače,
On je Savršeni Ramakrišna.

Kada
Pleše,
On je savršeni Krišna.

Kada
Se moli,
On je savršeni Hrist.

Kada
Meditira,
Nije više Avatar;
Postaje drugi Bog,
Savršeni Bog.

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.