Meditacija

Kako da počnemo

PRVO I OSNOVNO – KAKO DA POČNEMO?

Sa duhovne tačke gledišta, svaki tragalac je početnik. Početnik je onaj ko ima unutrašnji podsticaj da raste u nešto još božanstvenije, još više prosvetljujuće i još više ispunjujuće. Onog trenutka kad poželite da stalno i neprekidno napredujete, onog trenutka kad poželite da nadmašite sebe i uđete u večno prevazilazeće Onostrano, tog časa postajete večiti početnik.
Ako ste apsolutni početnik, možete da počnete tako što ćete pročitati nekoliko duhovnih knjiga ili svetih spisa. Oni će vas inspirisati. Trebalo bi da čitate knjige duhovnih Učitelja u koje imate potpunu veru. Postoje Učitelji koji su dostigli najvišu svest, pa ako čitate njihove knjige, sigurno ćete biti nadahnuti. Bolje je da ne čitate knjige koje su napisali profesori ili učenjaci ili tragaoci koji su još na putu i nisu još postigli prosvetljenje. Samo oni koji su ostvarili Istinu imaju sposobnost da ponude Istinu. U suprotnom, to je kao da slepac vodi slepca.
Takođe je dobro da se povežete sa ljudima koji već neko vreme meditiraju. Ti ljudi možda neće biti u stanju da vas uče, ali će moći da vas inspirišu. Čak i ako samo sedite pored njih dok meditiraju, vaše unutrašnje biće će nesvesno uzeti od njih određenu količinu meditativne moći. Vi ništa ne kradete; jedino što vaše unutrašnje biće prima pomoć od njih bez vašeg spoljašnjeg znanja.
U početku, ne bi čak trebalo ni da mislite na meditaciju. Jednostavno, u određeno vreme tokom dana pokušajte da sednete negde po strani i da budete mirni i tihi i da osetite da tih pet minuta pripadaju samo vašem unutrašnjem biću i nikom drugom. Redovnost je od vrhunskog značaja. Ono što vam je potrebno jeste redovno vežbanje u utvrđeno vreme.
Svakog dana treba da se uči samo jedna stvar: kako da se bude iskreno srećan.

Svakodnevna meditacija: hrana za dušu

Ako ste ozbiljni u svom duhovnom životu, onda treba da meditirate bar jednom dnevno. Ako imate puno entuzijazma, možete da meditirate triput dnevno – rano ujutru, u podne ili u vreme ručka i uveče. Jutarnje i večernje meditacije mogu da budu duže, petnaest minuta ili pola sata, dok podnevna meditacija može da traje pet ili deset minuta. Ako vam nije moguće da svoju dušu nahranite triput dnevno, onda vas molim da je nahranite bar jednom. Osetite da je duša malo božansko dete. Ako ne hranite to božansko dete u sebi, ono neće moći da raste i ispolji svoje božanske osobine i sposobnosti vaše duše.

Bolje je da se meditira dobro jednom dnevno, ujutru, nego da se pet ili šest puta dnevno sedi sa zatvorenim očima, dok vam prijatne misli prolaze kroz glavu. Svaki put kad meditirate treba da osetite da nudite svoj životni dah Svevišnjem i iznosite na površinu svetlost svoje duše. Samo tada meditacija vredi. Ako osećate da možete da duševno meditirate samo jednom, rano ujutru, onda je to dovoljno. Morate da vidite svoju stvarnu sposobnost, iskrenost, voljnost i radost. Ako je tu inspiracija, to znači da ste dobili odobrenje od Svevišnjeg, pa ćete trčati veoma brzo. Neki ljudi meditiraju u vreme ručka ili kad imaju pauzu za kafu u kancelariji. Ali, molim vas da takođe najpre meditirate ujutru. Ako počnete sa pravom stvari rano ujutru, onda ćete biti inspirisani tokom čitavog dana.

Iz knjige: Šri Činmoj, Meditacija

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.