Pitanja i odgovori o duši

Iako duše nemaju fizičke uši, da li u svetu duša takođe postoji muzika?

Pitanje: Iako duše nemaju fizičke uši, da li u svetu duša takođe postoji muzika?

Šri Činmoj: Ne, u svetu duša muziika je drugačija. Muzika je tamo beskrajno umilnija i dublja nego muzika ovde. Ali, nju možemo da čujemo jedino svojim unutrašnjim ušima. Ako želite da pevate u svetu duša, onda morate da otvorite grleni centar. Ako želite da čujete muziku duše, onda morate da otvorite treće oko. Treće oko se na sanskritu naziva ađna, a grleni centar se naziva višuda. To su dva centra koja morate da otvorite ako hoćete da čujete muziku duše i ako hoćete da pevate tako što ćete postati jedno sa pesmom koju duša peva.
U svetu duša postoji muzika, ali i iz srčanog centra postoji neka vrsta svetlosti. Srčeni centar se naziva anahata, bezvučni zvuk. To je druga vrsta muzike u kojoj nema zvuka. Ne možemo da je čujemo svojim običnim uvom. U bezvučnom zvuku prisutna je muzika duše, ali nju možete da čujete jedino kada ste u veoma visokoj, veoma dubokoj meditaciji, na najvišoj visini i u najvećoj dubini svoje meditacije.

Iz knjige: Šri Činmoj odgovara, 20

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.