Pitanja i odgovori o duši

Veza bebe sa Izvorom

Pitanje: Koliko blisku vezu zadržava bespomoćna beba sa Izvorom?

Šri Činmoj: Pojedinac ne zadržava vezu mentalno. Ali sama duša, iako je u malom telu, može da zadrži vrlo blisku direktnu vezu sa Bogom. Bog je dao duši obilnu unutrašnju svetlost da komunicira sa Njim. Zbog svoje veze sa Bogom, duša je najsnažniji član unutrašnje porodice. Ali kada postane jedno sa telom, vitalom, umom i srcem, duša se pretvara da je bespomoćna. U bilo kom trenutku duša-ptica može lako da odleti iz kaveza ako Bog želi da je uzme. Ali dok je ptica u kavezu mora da se bavi telom, vitalom, umom i srcem tako što ih moli i moli i moli.
Kada telo ima samo dve, tri ili četiri godine, veza duše sa Bogom je uvek najjača. Zato što deca nemaju um, za njih je lako da održe direktan kontakt sa Bogom. Ali kada odrastu i počnu da razvijaju i koriste um, to je mnogo teže. Takođe, deca dobijaju ekstra pažnju, samo zato što su deca. Bog daje posebnu Koncentraciju, Blagoslove i Ljubav dušama dece.

Iz knjige: Šri Činmoj, Posebno obećanje duše, deo I

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.