Pitanja i odgovori o smrti i reinkarnaciji

Da li duša može da bira okolinu u kojoj će se reinkarnirati i telo koje će preuzeti?

Pitanje: Da li duša može da bira okolinu u kojoj će se reinkarnirati i telo koje će preuzeti?

Šri Činmoj: Duši niko ništa ne nameće. Sama bira, ali to mora da odobri Svevišnji. Dok duša sedi na vrhu drveta, misli da će, kada siđe na zemlju moći da ispuni sebe. Ali, kao što znate, svet je pun nesavršenosti i ograničenja, te kada duša dotakne podnožje drveta, oseća kako sve mračne sile, sve loše sile pokušavaju da je uhvate i progutaju. Zato ponekad, posle napravljenog izbora, duša oseća da je izabrana okolina nezdrava i može da napusti telo.

Iz knjige: Šri Činmoj, “Smrt i reinkarnacija”