Pitanja i odgovori o smrti i reinkarnaciji

Da li duša posle smrti može da se reinkarnira u drugim svetovima?

Pitanje: Da li duša posle smrti može da se reinkarnira u drugim svetovima?

Šri Činmoj: Duša koja je preuzela ili ušla u ljudsko telo, ne reinkarnira se u drugim svetovima. Duša može da prolazi kroz druge nivoe: fizički, vitalni, mentalni i psihički. Čim napusti telo, duša prolazi kroz ove nivoe na putu ka svojoj oblasti. Ipak, duša se tu ne reinkarnira. Duša samo prolazi kroz sva ta mesta, što je deo njenog puta otkrivanja. Ona posećuje ta mesta, ali se tamo ne reinkarnira. Duša se reinkarnira samo u fizičkom svetu na Zemlji. Jedino je ovde potrebno da duša ispolji svoju božanstvenost.
Postoji sedam viših i sedam nižih svetova, i u snu ili meditaciji svačija duša putuje do tih područja. Na putu ka najvišem, ona može da prelazio iz jednog sveta u drugi; a sa druge strane, može da prolazi i kroz niže oblasti. Običan čovek ne može da vidi dušu ili da oseti njeno kretanje, ali veliki duhovni tragalac ili duhovni Učitelj može da zna šta duša čini i na kom je nivou. Reinkarnacija se odvija samo ovde na Zemlji, u ovom svetu.

Iz knjige: Šri Činmoj, “Smrt i reinkarnacija”

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.