Pitanja i odgovori o smrti i reinkarnaciji

Kako kako karma utiče na naš sadašnji i budući život?

Pitanje: Molim te, možeš li da objasniš kako kako karma utiče na naš sadašnji i budući život?

Šri Činmoj: Mi u sebi nosimo prošlost. To je jedan stalan tok. “Što si posejao, to ćeš i požnjeti”. Kad uradimo nešto loše, moramo znati da će nas danas-sutra, u fizičkom ili u unutrašnjem svetu, snaći posledice. Ako stalno kradem, jednog dana će me uhvatiti i strpati u zatvor. Dana sme možda neće uhvatiti, ali jednog dana hoće. Ako činim dobro, ako se molim, ako meditiram i činim božanska dela, i od toga ću pobrati rezultate. Ponekad vidimo da neko ko je učinio nešto loše uživa u svetu. Ali, možda je u prethodnoj inkarnaciji učinio nešto izuzetno, nešto veličanstveno, pa sada uživa u rezultatu svog dobrog dela, dok rezultati njegovih loših dela još nisu počeli da delaju. Pred kraj njegovog života, ili u budućem životu, definitivno će biti kažnjen.
U slučaju običnog čoveka bez težnje, karmički zakoni su neizbežni i neminovni. Zakon karme uvek vezuje i poput zmije se obavija oko nas. Moramo da platimo ceh, jer zakon karme je nemilosrdan. A opet, postoji i nešto što se zove Božja Milost. Bio sam neznalica i učinio nekoliko loših stvari. Ali, ako gorko plačem i vapim za oproštajem, prirodno je da će Božja Milost da se spusti na mene. Kada neka osoba stupi u duhovni život, njena karma može lako da se poništi ako je to Božja Volja koja deluje kroz duhovnog Učitelja. Božja beskonačna Milost postepeno može da poništi posledice loše karme i ubrza rezultate dobre karme. Ako tragalac ne samo da želi duhovni život već ga svakodnevno iskreno praktikuje, tada može da se izdigne iznad zakona karme, jer Bog mora da obaspe svojom Milošću posvećenu glavu i srce tragaoca. Naravno, ne mogu da nastavim da radim nešto nebožansko s osećajem da će Bog uvek da mi oprosti. Ne. A ako Bog vidi da vapaj duše izbija na površinu, ako vidi das am iskren, da težim i da želim da se oslobodim okova neznanja, ne samo da će mi oprostiti, nego će mi pružiti neophodnu snagu da ne ponovim istu grešku.
Kada se vratimo u narednoj inkarnaciji, naravno da svoj put moramo da počnemo u skladu sa prethodnom karmom. Ako smo uradili mnoge loše stvari, ne možemo da očekujemo da ćemo u narednoj inkarnaciji spoznati najvišu Istinu. Ipak, ako ima Božje Milosti, već u ovom životu lako ćemo moći da poništimo sve ono loše što smo učinili.

Iz knjige: Šri Činmoj, “Smrt i reinkarnacija”

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.