Biografija Šri Krišna

Šri Krišna Biografija

O životu Šri Krišne znamo iz dva izvora, dva drevna sanskritska spisa: jedan je Šrimad Bagavatam i govori o njegovim ranim godinama, a drugi je ep Mahabharata, koji opisuje zbivanja grupisana oko velike bitke na Kurukšetri. Neki istoričari istoričari smatraju da je Krišna živeo pre oko 5000 godina, ali duhovni učitelji najvišeg ranga drugačije datiraju period njegovog života (“Neki učenjaci kažu da je Šri Krišna živeo na Zemlji pre 5000 godina. Uopšte se ne slažem sa njima. Šri Krišna je došao pre 8 000, 9 000 ili 10 000 godina” – Šri Činmoj)
Krišna je pripadao Vrišni klanu plemena Jadava iz Mathure i bio je osmi sin princeze Devaki i njenog muža Vasudeve. Kralj Kamsa, Devakin brat, nasilno je došao na presto bacivši u tamnicu sopstvenog oca, kralja Ugrasenu. Plašeći se proročanstva koje je predvidelo da će ga ubiti osmi sin princeze Devaki, Kamsa je utamničio Vasudevu i Devaki. Ubio je njihovo šestoro dece, a sedmo, Balaramu, uspeli su da spasu pod maskom pobačaja. Kada se rodio Krišna, znajući da mu je život u opasnosti, uspeli su da nekako prokrijumčare dete iz ćelije i predali ga na staranje Jašodi i Nandi u Gokuli. Krišna je imao i sestru Šubadru, koju je rodila Rohini, Vasudevina prva žena.
Nanda je bio poglavar pastira koji su se naselili u Vridavanu. Kao dete, postao je govedar. Ima mnogo priča o njegovom detinjstvu u kojima pokazuje izvanredne duhovne moći, kao i to i da on jeste otelovljenje samog Boga. Tako je svojoj pomajci Jašodi pokazao svoje Univerzalno Obličje, a drugom prilikom je, po predanju, sedam dana sopstvenim rukama držao brdo iznad sela ne bi li seljane zaštitio od kiše.
Kao mladić, često je svirao bambusovu flautu. Patirice i mlekarice iz sela, čim bi čule njegovu božansku muziku, ostavljale bi sve poslove i dolazile da ga slušaju. One su bile njegove prve bakte, posvećenice koje su obožavale božansko u njemu. Među njima najposvećenija bila je Rada, a priče o ovom period postale su jedan od temelaj obožavanja krišne (Svevišnjeg) kroz ljubav i posvećenost, bhakti.
Kada je odrastao, Krišna se vratio u svoj rodni grad i zajedno sa svojim bratom Balaramom zbacio zlog Kamsu. Na presto je vratio Kansinog oca, Ugrasenu, kao kralja svih Jadava, a on sam je postao princ. U tom periodu sprijateljio se sa Arđunom, najvećim ratnikom svog vremena, i drugim prinčevima roda Pandava, iz kraljevstva Kuru, koji su bili njegovi rođaci. Nešto kasnije, Krišna je poveo je svoj klan Jadava u Dvaraku (današnji Guđarat) i tamo osnovao sopstveno kraljevstvo. Oženio se sa Rukmini, princezom Vidarba.
Krišnini rođaci, pravedne Pandave i pohlepne Kaurave, sukobili su se oko prestola. Zli Durjodana, predvodnik plemena Kaurava, prevarom je na kocki oduzeo kraljevstvo vrlom Judištiri, najstarijem od petorice braće Pandava. Krišna je u više navrata pokušavao da diplomatskim aktivnostima izgladi sukob među rođacima, ali kada su Kaurave odbili da Pandavama vrate maker i pet sela, rat je bio neminovan. Čitava Indija podelila se na one koji su bili na strani dharme vrline, i stali uz Pandave, i one koji su, iz koristi ili zbog rođačkih veza, bili uz Kaurave. Uoči same bitke, kada je već bilo jasno da do pomirenja neće doći, Krišna je ponudio obema stranama priliku da izaberu ili njegovu vojsku, ili njega samog, ali pod uslovom da on sam ne koristi nikakvo oružje. Arđuna je izabrao samog Krišnu,a Durjodana, princ Kaurava, odabrao je Krišninu vojsku. Tokom same bitke, Krišna je upravljao Arđuninim bornim kolima, jer to nije zahtevalo upotrebu nikakvog oružja.
Iako heroj bez premca, Arđuna je, videvši u nebrojenoj neprijateljskoj vojsci svoje rođake i učitelje, osetio obeshrabrenost i spustio je luk, ne želeći da se bori protiv njih. Tada mu je Krišna pokazao svoje Univerzalno Obličje i počeo besedu o neophodnosti borbe zarad ispunjenja dharme i konacne pobede dobra nad zlim. Taj razgovor je posebno i najvažnije poglavlje Mahabharate, poznato kao Bhagavad Gita. U toku bitke, Krišna je na mnogo načina pomagao Pandavama, sve do konačne pobede dobra.
Dvadesetak godina posle Kurukšetre, na nekom veselju izbila je svađa između Krišniniih rođaka iz plemana Jadava. Pijani Krišnini saplemenici međusobno su se poubijali. Videvši šta se desilo, Krišnin brat Balarama je, koristeći svoju jogičku moć, napustio svoje telo. Krišna se povukao u šumu i seo da meditira pod drvetom. Jedan lovac je video njegovo stopalo i pomislio da je jelen; odapeo je strelu i smrtno ga ranio. Krišna se vratio na nebo.

Šri Krišnine izreke:

“Kao što čovek odbacuje staro i iznošeno odelo i oblači novo, tako i inkarnirana duša odbacuje staro telo i ulazi u novi oblik, radi ispoljavanja. Oružje ne može da poseče dušu, vatra ne može da sagori dušu, voda ne može da potopi dušu, vetar ne može da isuši dušu.”

“O Arđuna, kad god pravednost opadne, a nepravda prevlada, Ja se Lično otelovljujem i ispoljavam: da zaštitim dobre i da uništim zle, i da uspostavim unutrašnji zakon života, Ja dolazim u postojanje, iz doba u doba.”
“Zato što sam ja izvan prolaznog, pa čak i izvan večnog, u ovom svetu i u Vedama sam poznat kao “Svevišnji”. Onaj ko me, sa jasnim vidom, vidi kao “Svevišnjeg”, zna sve što treba znati; njegova duša se stopila sa Mnom.”
“Odreci se svih dužnosti, samo u Meni (Apsolutu) nađi utočište. Od svih greha ja ću te osloboditi. Ne tuguj.”
(Šri Krišna govori Arđuni, “Bhagavad Gita”)

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.