Komentar o Šri Rami Šri Rama

Komentar o Rami

Majka Indija: oko lepote Beskraja i Srce Mirisa Besmrtnosti

Tokom vekova
Apsolutni Gospod svevišnji
Blagoslovio te je, Majko,
Sa nekoliko odabrane dece
Svoje sopstvene najviše Božanstvenosti.

Tvoj sin Rama
(Šri Ramačandra)
Otelovio je otkrio
Poruku Obećanja bez senke
I besanog Žrtvovanja.

Svaki put kada se spusti Avatar, on dolazi sa novom porukom. U Raminom slučaju, on je bio poistovećen sa društvom. Nije bilo rivalstva između njegove stvarnosti i društva. Glavni kvliteti koje je ispoljio bili su obećanje, poslušnost i žrtva. Oni se zovu ljudskom moralnošću.

Pitanje: Ko je bio prva ostvarena duša?

Računam ostvarene duše od indijske civilizacije. Brojim samo malo pre Rame. On je bio potuni Avatar, kako bi neku ljudi nazvali Hrista. On je zaista živeo pre Krišne. Postojali su još jedan ili dvojica pre njega, ali Rama je prvi vredan pomena. Pre Rame bilo je svega nekoliko ostvarenih duša. Ali, istorija nije zapamtila njihova imena, pa uopšte ne možemo da dokažemo njihovu realizaciju.

Šri Činmoj

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.