Delo Ramakrišna Šri Ramakrišna

Šri Ramakrišna – delo Šri Ramakrišnine izreke

O BAKTI – PREDANOSTI – LJUBAVI

“Za kalijugu je put bakti naročito dobar. I kroz bakti se može spoznati Bog. Sve dok je čovek svestan tela, svestan je i objekata. Oblik, ukus, miris, zvuk i dodir – sve su to objekti. Izuzetno je teško otarasiti se svesti o objektima. A čovek ne može da doživi istinu ”ja sam On” sve dok je svestan objekata.”

“Raga-bakti je čista ljubav prema Bogu, ljubav koja traži samo Boga i nikakav svetovni cilj. Pralada je to imao. Zamislite da svakog dana idete kod bogataša, ali ne tražite nikakvu uslugu od njega; naprosto volite da ga vidite. Ako on hoće da vam učini uslugu, kažete: ”Ne, gospodine, ništa mi ne treba. Došao sam samo da te vidim.” Takva je ljubav prema Bogu zarad nje same. Jednostavno volite Boga i ne želite ništa od Njega zauzvrat.”

“Zamislite samo Hanumanovo stanje uma. On nije mario za novac, ponos, ništavne udobnosti, niti za išta drugo. Čeznuo je samo za Bogom. Kada je bežao sa nebeskim oružjem koje je bilo skriveno u kristalnom stubu, Mandodari je počela da ga iskušava raznim plodovima ne bi li sišao i ispustio oružje. No, njega nije bilo moguće tako lako prevariti.”

“Bog se otkriva u onom obliku koji Njegovi posvećenici najviše vole. Njegova ljubav prema posvećenicima nema granica. U jednoj Purani piše da je Bog uzeo na sebe izgled Rame radi svog junačkog posvećenika Hanumana.”

“Možete da kažete da u nekoj drugoj religiji ima mnogo zabluda i sujeverja. Treba da odgovorim: recimo da ih ima. Svaka religija gaji neke zablude. Svako misli da jedino njegov sat pokazuje tačno vreme. Dovoljno je imati žudnju za Bogom. Dovoljno je voleti Ga i osećati se privučenim ka Njemu. Zar ne znate da je Bog Unutarnji Vodič?”

“Možeš li da plačeš za Njim sa dubokom čežnjom u srcu? Ljudi liju pun krčag suza zbog svoje dece, zbog svojih žena, ili zbog novca. Ali, ko plače zbog Boga?”

“Prvo namaži ruke uljem, pa zatim otvori džek-voćku; u suprotnom će biti umazane njenim lepljivim mlekom. Isto tako, prvo obezbedi ulje božanske ljubavi, pa tek zatim pruži ruku ka obavezama u svetu.”

“Treba da zapamtite da je srce posvećenika boravište Boga. On boravi, bez sumnje, u svim bićima, ali se naročito ispoljava u srcu posvećenika.”

O SPOZNAJI BRAMANA – BOGA

“Mnogo je imena Božjih i bezbrojni su oblici preko kojih mu se može prići. U kojem god imenu i obliku da Ga obožavaš, preko njih ćeš Ga spoznati.”

“Svi će sigurno spoznati Boga. Može biti da neki dobiju svoj obrok ujutro, neki u podne a neki uveče, ali niko neće ostati bez hrane. Svi će, bez ikakvog izuzetka, pouzdano spoznati stvarno Sopstvo.”

“Boga možete da realizujete posredstvom svih puteva. Sve religije su prave. Bitno je da se stigne do krova. Do njega možeš da se popneš kamenim stepenicama, ili drvenim, ili pak bambusovim stepenicama, ili pomoću konopca. A možeš da se popneš i uz pomoć bambusove motke.”

“Sa iskrenošću i ozbiljnošću čovek može da spozna Boga putem svake religije. Vaišnave će spoznati Boga, isto kao i šakte, vedantisti i bramoi. Muslimani i hrišćani spoznaće Ga takođe. Svi će sigurno spoznati Boga ako su iskreni i ozbiljni.”

“Čovek ne treba da misli: ”Samo je moja religija pravi put, a ostale religije su lažne.” Bog može da bude realizovan pomoću svih puteva. Dovoljno je imati iskrenu žudnju za Bogom. Bezbrojni su putevi i bezbrojna su shvatanja.”

“Bog biva spoznat čim se um oslobodi vezanosti. Sve što se pojavi u čistom umu je glas Boga. Ono što je čisti um takođe je i čisti budi (intelekt); a ovaj je čisti Atman, jer nema ničega čistog osim Boga. Samo, da bi spoznao Boga, čovek mora da ode izvan darme i adarme.”
“Ne možeš da zamisliš, misliš, opaziš BOGA drugačije nego kao ličnost, sve dok si ti ličnost sa sopstvenim egom.”

“Cilj nikada ne može da se dostigne ukoliko čovek ne učini svoj um snažnim i čvrsto reši da mora da spozna Boga baš u ovom životu, štaviše ovog trena.”
“Obični ljudi ne prepoznaju dolazak inkarnacije Boga. On dolazi u tajnosti. Samo nekolicina Njegovih bliskih učenika mogu da Ga prepoznaju. To da je Rama bio i Braman Apsolut i savršena inkarnacija Boga u ljudskom obliku, bilo je poznato samo dvanaestorici rišija. Ostali mudraci rekli su mu: ”Ramo, mi te znamo samo kao Dašaratinog sina”.”
“Morao sam da upražnjavam svaku religiju neko vreme – hinduizam, islam, hrišćanstvo. Osim toga, sledio sam puteve šakta, vaišnava i vedantista. Shvatio sam da postoji samo jedan Bog prema kojem svi putuju; ali, putevi su različiti.”

O MAJI – PRIANJANJU

“Sam čovekov ego je maja. To je veo koji zaklanja svetlost. Zaista, sa smrću ‘ja’ sva nesreća prestaje. Ako milošću Gospoda čovek jednom stekne znanje da nije on taj koji čini, onda zasigurno biva oslobođen još u ovom životu i prevazilazi svaki strah.”

O ZNANJU

“Rama je rekao: ”Brate, idi izvan znanja i neznanja.” Ko poseduje znanje, poseduje i neznanje. Ako vam se trn zabio u taban, uzmite drugi trn i pomoću njega izvadite prvi; a zatim bacite i taj drugi.”

“Šta čovek može da postigne kljukajući se predavanjima i učenošću ako nema razlučivanja i odsustva strasti? Samo je Bog stvaran, sve drugo je nestvarno. Samo je Bog suština, sve drugo je sporedno. To je razlučivanje”

“Nema nikakve vrednosti u pukoj učenosti. Cilj proučavanja je da se nađe način upoznavanja Boga i realizovanja Njega. Jedan sveti čovek imao je knjigu. Kad su ga pitali šta se u njoj nalazi, on ju je otvorio i pokazao da su na svim stranicama bile napisane reči ”Om Rama”, i ništa drugo.”

O ISTINI

“Ne budi izdajnik u svojim mislima. Budi iskren; postupaj u skladu sa svojim mislima i sigurno ćeš uspeti. Moli se iskrenog i jednostavnog srca, i tvoje će molitve biti saslušane.”

“Iskreno vam kažem: nema ničeg pogrešnog u tome što se nalazite u svetu. Samo, morate svoj um da usmerite ka Bogu; inače nećete uspeti. Jednom rukom obavljajte svoje dužnosti, a drugom se držite za Boga. Kad dužnost bude završena, držaćete se za Boga sa obe ruke.”

O KALI, BOŽANSKOJ MAJCI – MAHAŠAKTI

“Božanska Majka želi da nastavi da se igra sa bićima koja je stvorila. U igri žmurke jurnjava brzo prestaje ako odmah u početku svi igrači dotaknu ‘baku’. Ukoliko je svi dotaknu, igra više ne može da se nastavi. Njoj se to ne sviđa. Njeno zadovoljstvo je u nastavljanju igre.”

“I On koji je bez svojstava takođe ima svojstva. On koji je Braman takođe je i Šakti. Kad je doživljen kao neaktivan, naziva se Braman, a kad je doživljen kao tvorac, zaštitnik i razoritelj, zove se iskonska energija, Kali.”

“Bog je angažovan u tri vrste aktivnosti: stvaranju, održavanju i uništavanju. Smrt je neizbežna. Sve će biti uništeno u vreme nestanka. Ništa neće ostati. U to vreme Božanska Majka će sakupiti semenje za buduću kreaciju, kao što vremešna gazdarica kuće čuva u svojoj miš-maš kutiji male vrećice sa semenkama krastavca, ‘morskom penom’, plavim pilulama i raznim drugim stvarima. Božanska će Majka ponovo izvaditi svoje semenje kada dođe vreme za novu kreaciju.”

O GREHU

“Sam Bog je taj koji je u ljudski um usadio ono što zapadnjaci zovu slobodnom voljom. Ljudi koji nisu spoznali Boga upuštali bi se u sve više grešnih radnji da Bog u njih nije usadio pojam slobodne volje. Greh bi se uvećavao da Bog nije učinio da se grešnik oseća odgovornim.”

O RADU

“Izvršavaj svoje dužnosti u nesebičnom duhu. Uvek nastoj da ih obavljaš ne želeći nikakav rezultat. Svi, bez izuzetka, delaju. Čak i opevanje imena i slave Božje je rad, kao što je to i meditacija nedualiste na ideju ‘ja sam On’. I disanje je aktivnost. Nema načina da se sasvim odreknete rada. Zato radite svoj posao, ali rezultat predajte Bogu.”

O MEDICINI I LEKARIMA

Tri vrste lekara

Učitelj reče: “Postoje tri vrste lekara. Neki lekari opipaju puls pacijenta, prepišu lek i odu. Dok napuštaju sobu naprosto zatraže od bolesnika da uzme lek. To je najlošija vrsta lekara.
“Slično tome, postoje učitelji koji samo daju uputstva, ali ne zadržavaju se da vide jesu li njihove poduke delovale dobro ili loše. Oni uopšte ne misle o učeniku.
“Ima i lekara druge vrste, koji prepisuju lek i traže od bolesnika da ga uzme. Ukoliko pacijent nije voljan da sledi njihova uputstva, ubeđuju se s njim. To su osrednji lekari.
“Slično tome, postoje osrednji učitelji. Oni učeniku daju uputstvo i zatim na različite načine nastoje da ga ubede da sledi to uputstvo.
“Konačno, postoje lekari najviše klase. Ukoliko bolesnik ne reaguje na njihovo blago ubeđivanje, oni čak primenjuju silu nad njim. Ako je neophodno, pritisnu mu kolenima grudi i uguraju mu lek u grlo.
“Slično tome, postoje i učitelji najviše klase, koji primenjuju čak i silu da učenikov um usmere prema Bogu.”

O DRUGIM TEMAMA

“Ropstvo dolazi od uma; sloboda takođe dolazi od uma. Ako kažeš: ”Ja sam slobodna duša. Ja sam sin Božiji, ko može mene vezati?!”, slobodan ćeš i biti.”

“Bog je svuda, ali je ponajviše ispoljen u čoveku. Zato služi čoveka kao Boga. To je jednako dobro kao i klanjanje Bogu.”
“Magnetna igla uvek pokazuje sever, i otuda brod u plovidbi ne gubi pravac. Sve dok je čovekovo srce usmereno prema Bogu, on ne može da se izgubi u okeanu svetovnosti.”

“Da, sigurno je da čovek može da ugleda Boga. Može da vidi oba aspekta Boga – Boga sa oblikom i bez oblika. Čovek može videti Boga sa oblikom, utelovljenje Duha. Bog može da bude neposredno opažen u čoveku, sa opipljivim oblikom. Videti inkarnaciju Boga isto je što i videti samog Boga. Bog se u svim epohama rađa na zemlji kao čovek.”

“U nekim ljudima duhovna svesnost je već uveliko probuđena; ali takvi imaju posebne standarde. Oni ne uživaju da slušaju ili govore o bilo čemu sem o Bogu. Oni su poput ptice ćatak koja moli za kišu, iako su sedam mora, Ganga, Jamuna i reke u njenoj blizini pune vode. Bez obzira na to, ona neće piti ništa osim kišnice, čak i ako joj grlo gori od žeđi.”
“Čovek ne može da vidi Boga ako ima i najmanji trag svetovnosti. Ukoliko su šibice vlažne, neće ukresati vatru makar hiljadu njih trljao o kutiju šibica. Samo traćiš gomilu drvaca. Um potopljen u svetovnost je takva vlažna šibica.”

“Što bliže priđeš Bogu, to više osećaš mir. Mir, mir, mir – najviši mir! Što bliže priđeš Gangi, to više osećaš njenu svežinu. Osećaćeš se potpuno umirenim kada se zagnjuriš u reku.”

“Univerzum i njegova stvorenja, i dvadeset četiri kosmička principa, sve to postoji zato što Bog postoji. Ništa ne ostaje ako se Bog odstrani. Broj se uvećava ako stavite mnogo nula posle brojke jedan; ali, same nule nemaju nikakvu vrednost ako jedinica nije tu.”

“Čovek koji živi u društvu treba da ispolji tamas da bi se zaštitio od zlonamernih ljudi. Ali, ne treba nikoga da povredi zato što očekuje da neko povredi njega.”

“Izvršavaj sve svoje obaveze, ali svoj um zadrži na Bogu. Živi sa svima – sa ženom i decom, ocem i majkom – i služi ih. Postupaj sa njima kao da su ti veoma dragi, ali u srcu svog srca znaj da ti ne pripadaju.”

“Svetovni ljudi svašta govore o produhovljenima. To je kao kada se slon kreće ulicom, a mnoštvo pasa i drugih malih životinja uporno laje i dreči za njim; ali slon ne okrene čak ni glavu da ih pogleda.”

“Jednom je lutka od soli otišla da izmeri dubinu okeana. Htela je da kaže drugima koliko je voda duboka. Međutim, nikada joj to nije uspelo, jer čim je ušla u vodu istopila se, i niko nije ostao da objavi dubinu okeana.”

“Čovek ne treba ničega da se plaši ako je primio milost od Boga. Dete će prilično lako da se spotakne ako se drži za očevu ruku; ali, to se neće dogoditi ako otac njega drži za ruku.”

Iz knjige “Ramakrišnine izreke”,
Prevod: Aleksandar Đusić

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.