Citati Izreke i pesme Svami Vivekanande Vivekananda

Izreke Svami Vivekanande

IZREKE

Pre sunca, meseca, zemlje, pre zvezda ili kometa, pre nego što se i Vreme rodilo,Ja sam bio, jesam i biću.

Pobedi sebe i čitav univerzum je tvoj.

Neka ti srce bude poput okeana, idi izvan svih tričarija sveta, budi lud od radosti čak i u nevolji, doživi svet kao sliku i onda uživaj u njegovoj lepoti,znajući da na tebe ništa ne utiče niti te povređuje.

Koncentracija je svetiljka koja nam pokazuje svaki ugao znanja.

Ne možemo spolja videti ono što nismo iznutra.

Niti traži, niti izbegavaj; prihvati ono što dođe.

Rade jedino oni koji misle da će pomoć stići, neposredno, oni su na terenu rada.

Istinski junak dela u tišini.

Ljubav nikada ne podbacuje i ne izneverava, sine moj; danas ili sutra ili vekovima kasnije, Ljubav će pobediti! Voliš li svoga bližnjeg?

Ako hiljadu puta ne uspeš, pokušaj još jednom.

Ne mari za neuspehe; oni su sasvim normalni, oni su životne lepote, ti neuspesi. Šta bi život bio bez njih?

Nijedno veliko delo nije ostvareno u ovome svetu pomoću podlog lukavstva.

On je već u svakome delu, u svakoj misli, u svakom osećanju.

Kada čitav univerzum spava, On ne spava.

Čitav svemir je ispunjen Bogom, a ne grehom.

U svakome biću On živi, i kroz sve umove On misli.

Ova je zemlja uzvišenija od svih nebesa; ovo je najveća škola u vasioni.

Svet vidimo onakvim kakvi smo mi sami.

Ako smatraš sebe snažnim, snažan ćeš i biti.

Šta god da misliš, to ćeš i biti.

Ja imam pravo da radim. Ostalo Majka zna.

Snaga je život, slabost je smrt.

Grešnik je samo onaj ko u drugome čoveku vidi grešnika.

Najveći greh je smatrati sebe slabim.

Tajna je u jednostavnosti.

Kada spoznaš sebe, sve ti je poznato.

Ja sam bio, ja jesam, i ja ću biti.

Ako si čist, ako si jak, ti, jedan čovek, ravan si celome svemiru.

Iz čistote i tišine dolazi reč snage.

Rođen si da pobediš prirodu, a ne da je slediš.

Ljubav čini ceo kosmos čovekovim vlastitim domom.

Ljubav ogromna i beskrajna, široka poput neba i duboka poput okeana – to je najveća i jedina dobit u životu. Blažen je onaj ko je stekne.

Ljubav je najjednostavnija od svega, ona ne čeka na logiku, ona je prirodna.

Postoji samo jedan bitan sastojak u životu koji je vredan da se poseduje posvaku cenu, a to je Ljubav.

Duša ne zna; ona je samo znanje.

Niko nikada nije stvorio znanje; Čovek ga donosi iznutra.

Najveća nagrada za znanje je samo znanje.

Onaj ko može da poludi od ideje, jedini vidi Svetlost.

Sloboda već jeste.

Osećanje je duša, tajna svega.

Čim se uplašiš, ti si ništa.

Jedino strah je smrt.

Kada misliš da si telo, odvojen si od univerzuma; kada misliš da si duša, tisi varnica iz ogromne Večite Vatre; kada misliš da si Atman (Jastvo), ti siSve.

Volja nije slobodna – ona je fenomen ograničen uzrokom i posledicom – ali postoji nešto iza volje što je slobodno.

Snaga je u dobroti, u čistoti.

Vasiona je – postvareni Bog.

Ne možeš verovati u Boga sve dok veruješ u sebe.

Koren nesreće je u zabludi da smo tela. U tome je, ako je i u čemu, prvobitni greh.

Jedna strana kaže da je misao prouzrokovana materijom, a druga da je materija prouzrokovana mišlju. Oba iskaza su netačna; materija i misao su koegzistirajuće. Postoji nešto treće čega su i materija i misao proizvodi.

Kao što se čestice materije povezuju u prostoru, tako se talasi uma povezuju u vremenu.

Odrediti, tj. definisati Boga je – brušenje već izbrušenog; jer On je jedino biće koje znamo.

Religija je ideja koja životinju uzdiže do čoveka, a čoveka do Boga.

Spoljna priroda je samo unutarnja priroda prostrano izražena.

Motiv je merilo tvoga rada. Koji motiv može biti uzvišeniji od toga da si tiBog, i da je i najniži čovek takođe Bog?

Posmatrač u psihičkom svetu treba da bude veoma odlučan i naučno obučen.

Verovati da je um sve, da je misao sve, to je samo viši oblik materijalizma.

Ovaj svet je velika gimnastička dvorana u koju dolazimo da učinimo sebe jačim.
Ne možeš poučiti dete ništa više no što možeš odgajiti biljku. Sve štomožeš da učiniš je sa negativne strane – možeš samo da pripomogneš. Jer dete je manifestacija iznutra; ono razvija svoju vlastitu prirodu – ti možeš samo da ukloniš prepreke.

Istina se može iskazati na hiljadu različitih načina, a ipak svaki od njih može biti pravi.

Moraš da rasteš iznutra ka spolja. Niko te ne može naučiti, niko te nemože učiniti duhovnim. Nema drugoga učitelja osim tvoje vlastite duše.

Ako se u beskonačnom lancu nekoliko karika mogu objasniti, istim metodom može se objasniti sve.

Besmrtnost je dostigla ona osoba koju ne uznemirava ništa materijalno.

Sve se može žrtvovati zbog istine, ali istina se ne može žrtvovati ni zbog čega.

Traganje za istinom je izraz snage – ne bojažljivo pipanje slabog, slepog čoveka.

Bog je postao čovek; čovek će ponovo postati Bog.

Detinjasto je govoriti da čovek umire i odlazi na nebo. Mi nikada ne dolazimo i ne odlazimo. Mi smo tu gde smo. Sve duše koje su bile, jesu, i biće, nalaze se u jednoj geometrijskoj tački.

Iz knjige: Svami Vivekananda, Izreke i pesme

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.