Inspirativna književnost Misli i citati

Inspirativni Citati

MUDRE MISLI

***

Besmrtan sam. Moja besmrtnost je nužna zbog jedne činjenice: da Bog neće hteti da zauvek ugasi plamen ljubavi koji se zapalio za sebe u mom srcu.
Kad ne bi bilo Boga, sve bi bilo dozvoljeno.
Voleti nekoga znači videti ga onakkvog kakvim ga je Bog zamislio.
I gle, možda će se s drugog kraja zemlje uzdići tvoja molitva ka Gospodu za pokoj duše njegove, makar ti njega nikako i ne znao, niti on tebe. Kako li slatko i umilno mora biti duši njegovoj, koja je u strahu stala pred Gospodom, da oseti da se u taj čas i za njega neko Bogu moli, da je ostao na zemlji čovečanski stvor koji i njega voli. A sam Bog će milostivije pogledati na oboje vas, jer kad si već ti onoga toliko požalio, koliko li će ga više požaliti On, koji je beskonačno milosrdniji i ljubazniji, nego ti, I oprostiće mu tebe radi.
Makar i sam ostao na svetu, a veruješ, raširi ruke, zahvali Bogu, padni na zemlju i reci: Slava ti, Bože!

Dostojevski

***

Ljudi govore za Boga da živi na nebu. A govore i to da živi u čoveku. I jedno i drugo je istina. On je i na nebu, to jest u beskonačnom svetu, i u duši čovekovoj.
Boga je teško spoznati, ali to ne znači da ga nema, već je to znak Njegove veličanstvenosti, a naše slabosti.

Nema Boga za onoga ko ne zna da ga nosi u sebi.

Tolstoj

***
Osećam se religioznim u meri u kojoj sam prožet svešću o nedovoljnosti ljudskog uma da dublje razume harmoniju svemira koju nastojimo formulisati kao zakone prirode.

Ljudsko biće deo je celine koju nazivamo Svemir, deo ograničen u vremenu i prostoru. Ono ima iskustvo sebe, svojih misli i osećaja kao nečeg odvojenog od drugih – što je na neki način optička varka njegove svesti. Nastojanje da se oslobodimo te iluzije osnovna je težnja istinske religije. Ne održavati je, nego nastojati prevladati je, način je da se dohvati dostižna mera unutrašnjeg mira.

Najlepša stvar koju možemo iskusiti jeste ono tajnovito. Ono je izvor istinske umetnosti i nauke. Onaj kome je ovaj osećaj stran, ko više nije u stanju zastati i pitati se, te osetiti ushićeno strahopoštovanje, isto je kao da je mrtav: njegove su oči zatvorene. Taj uvid u tajnu života, makar i bio praćen osećajem straha, takođeje dao poticaj religiji. Znati da ono nama nedokučivo zaista postoji, manifestujući se kao najdublja mudrost i najveća lepota, koje našim ograničenim sposobnostima možemo spoznati samo u njihovom najprimitivnijem obliku – to znanje, taj osećaj nalaze se u srcu istinske religioznosti. U tom smislu, i samo u tom smislu, ja spadam u redove duboko religioznih ljudi.

Moja se religioznost sastoji u poniznom divljenju beskonačno uzvišenom duhu koji se otkriva u ono malo stvari koje možemo razumeti o spoznatljivom svijetu. To duboko emocionalno uverenje u prisutnost više razumne snage koja se otkriva u nespoznatljivom svemiru, formira moju ideju Boga.

Ako našim ograničenim sredstvima pokušate prodrieti u tajne prirode, spoznat ćete da se iza svih primetnih povezanosti nalazi nešto suptilno, neopipljivo i neobjašnjivo. Duboko poštovanje prema toj snazi koja nadilazi mogućnosti naše spoznaje, jeste moja religija. U tom smislu ja sam, zapravo, religiozan.

Ajnštajn

Živi s ljudima kao da te Bog gleda, a govori s Bogom kao da te ljudi slušaju.
Seneka

Gde je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: “Moj Bože ja te volim.” Mi Boga volimo na ovom svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo.
Majka Tereza

Verujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi.
Bog nije ni jedne religije.
Gandi

Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentrišemo svoje misli o toj istini.
postajemo skladni sa ovom velikom moći.

Tesla

Božja volja se vrši u svakom trenutku, svuda i u svemu.
Ivo Andrić

Samo Bog zna svačiju krivicu. Ljudi ne znaju.
Meša Selimović

Kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno zlo, ne bi na zemlji ostalo ni jedno živo biće.
Meša Selimović

Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu dva su krila istih vrata koja se otvaraju i zatvaraju samo zajedno.
Seren Kjerkegor

Pozvani smo da činimo saglasno svome zvanju, onoliko koliko možemo i koliko nam je Bog dao. Ni manje, ni više, a ono što mi ne uspemo da učinimo, to ostaje da učini Gospod i nadopuni naše nedostatke.
Patrijarh Pavle

Sveti Oci kažu: „Sej ljubav, pa ćeš ljubav žnjeti. Sej mir, pa ćeš mir žnjeti.“ Nemoguće je da steknemo mir ako smo puni zavisti i zlobe. Ako se ne oslobodimo od te paklene osobine kako ćemo u večnost? Jedini je Gospod koji može da nas izmeni. Duh se vezuje mislima. Kakva nam je karakterna osobina ovde ,takvi prelazimo u večnost.
Otac Tadej

Kad je čovek veliki? Kako čovek postaje veliki pred Bogom? Služeći drugima.
Sv. Justin Ćelijski

Kada bi bilo korisno znati budućnost, onda to Bog ne bi sakrio od nas.
Sv. Jovan Zlatousti

Nije ubog onaj koji nema ništa, nego onaj koji mnogo želi; isto tako, nije bogat onaj ko mnogo ima, nego onaj kome ništa ne treba.
Sv. Jovan Zlatousti

Ja sam bežao da bih shvatio Boga, ushodio na goru, stupao u oblak, udaljivši se od materije i svega materijalnog, sabravši se unutar sebe, koliko je moguće. Ali kada sam pogledao, video sam jedino Boga otpozadi.
Grigorije Bogoslov

Bog je beskrajna sfera čije je središte svugde, a periferija nigde.
Aurelije Augustin

Život svakog čoveka je bajka koju je napisala Božja ruka.
Hans Kristijan Andersen

Prema Bogu ne idemo hodajući, nego ljubeći.
Aurelije Augustin

Zlo i nesreća ne dolaze od Boga, već od čoveka.
Jovan Dučić

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.