Inspirativna književnost Priče

Zen priče – Biseri kineskog zen budizma

BODIDARMA (470 – 543)

Dok je Bodidarma* sedeo gledajući u zid, Šen Kuang dođe i reče mu: “Nisam uspostavio mir sa svojim umom. Da li bi mi ga ti umirio?” “Donesi ovamo svoj um”, odgovori Bodidarma, “i umiriću ti ga.” Šen Kuang reče: “Tražio sam svoj um dugo vremena, ali ne mogu da ga pronađem.” “Eto!” reče Bodidarma. “Već sam ti umirio um.”

*Bodidarma, indijski budista koji je u VI veku nove ere, pre{av{i u Kinu, preneo budizam u ovu zemlju. Na kineskom tlu ova nova {kola budizma je dobila naziv “~an” (u Japanu poznata pod imenom “zen”). U Kini je Bodidarmino ime bilo Pu-ti-ta-mo, a u Japanu Daruma.

TAO SJIN (638 – 713)

Fa Jung je živeo u jednom izolovanom hramu u divljini planine Ning Thung. Tao Sjin dođe da ga vidi. Dok su stajali razgovarajući, neka divlja životinja riknu u šumi samo nekoliko metara od njih. Tao Sjin poskoči. “A-ha”, reče Fa Jung, “vidim da je još uvek s tobom.” Kasnije, Tao Sjin uoči da je Fa Jung običavao da sedi na jednoj steni i meditira. Kada je Fa Jung bio nečim zauzet, Tao Sjin otide do ove stene i bojom ispisa po njoj Budino sveto ime. Sledeći put kada Fa Jung pođe do svoje stene da meditira, Tao Sjin udesi da pođe sa njim. Stigoše do stene, i Fa Jung pođe da sedne. Tada vide Budino ime na steni. Za trenutak je oklevao. “A-ha”, reče Tao Sjin, “vidim da je još uvek i sa tobom.”

HUI NENG (638-713)

Hui Neng reče svešteniku Mingu: “Kako je tvoje pravo lice izgledalo pre no što su ti se majka i otac rodili?”

PAI ČANG (724 – 814)

Pai Čang otide jednoga dana da poseti svog učitelja Ma Cea. Dok su razgovarali, preletelo ih je jato divljih gusaka. Ma Ce zapita Pai Čanga: “Kakva su ovo stvorenja?” “To su divlje guske”, odgovori Pai Čang. “Kuda idu?”, upita Ma Ce. “Odletele su”, odgovori Pai Čang. Ma Ce uhvati Pai Čangov nos i zavrnu ga. Pai Čang jauknu od bola. “Kažeš da su odletele”, reče Ma Ce, “ali svejedno, one su bile ovde od samog početka”. Tog trena se Pai Čang prosvetli.

PAI ČANG I KUVAR

Pai Čang odluči da, kao izaslanika, pošalje jednog od svojih sveštenika u mesto u kojem bi ovaj osnovao nov manastir. Zato pozva sve učenike i reče im da će onaj koji bude dao najbolji odgovor na njegovo pitanje, biti izabran za osnivača novog manastira. Tada Pai Čang stavi jednu vazu sa vodom na zemlju i reče: “Bez izgovaranja njenog imena, recite mi, šta je ovo?” “Pa”, reče glavni sveštenik, “niko ne bi mogao reći da je panj.” Kui Šan, kuvar-sveštenik, nogom prevrnu vazu i udalji se. Pai Čang reče: “Glavni sveštenik je izgubio.”

NAN ĆHUAN (748 – 834)

Nan Ćhuan je živeo u jednoj maloj kolibi u planinama. Jednoga dana kada se spremao da izađe da bi završio neki posao u poljima, jedan nepoznati sveštenik dođe da ga poseti. “Osećaj se kao kod svoje kuće”, reče Nan Ćhuan posetiocu. “Hrana je u kolibi. Možeš sebi da skuvaš ručak. Mogao bi da mi, ono što ti ostane, doneseš gore uz put gde ću raditi?” Nan Ćhuan je radio u polju do podneva, posle podneva, i najzad do večeri, ali posetilac nije dolazio. Nan Ćhuan u suton pođe kući vrlo gladan. Kada je stigao, otkri da je posetilac skuvao i pojeo jelo, a zatim bacio sve što je ostalo i porazbijao svo posuđe. Posetilac je spavao u kolibi. Iscrpljen, Nan Ćhuan leže kraj svog gosta da spava. Posetilac ustade i otide. Mnogo godina kasnije, Nan Ćhuan ispriča svojim učenicima o ovom posetiocu. “On je bio tako dobar sveštenik”, reče im Nan Ćhuan. “Čak mi i danas nedostaje.”

JE ŠAN (751 – 834)

Jednog je jutra Je Šan držao predavanje sveštenicima. Posle predavanja, jedan sveštenik zaustavi Je Šana i reče: “Imam jedan problem. Pitao sam se da li bi mi ti mogao pomoći da ga rešim?” Je Šan odgovori: “Rešiću ti ga na večerašnjem predavanju.” To veče, kada sveštenici ispuniše salu za predavanja i posedaše, Je Šan im se obrati: “Sveštenika koji mi je jutros rekao da ima jedan problem – molim da sada dođe ovamo.” Sveštenik istupi i stade kraj Je Šana, a ispred svih. Je Šan ga grubo zgrabi i reče: “Sveštenici, pogledajte! Ovaj momak ima problem!” Je Šan zatim odgurnu sveštenika ustranu i otide u svoju sobu.

KUI ŠAN* (770 – 853)

Zen učitelj Kui Šan posla po manastirskog rizničara. Rizničar dođe, i Kui Šan reče: “Poslao sam po rizničara, ne po tebe.” Rizničar nije znao šta da učini. Kui Šan posla po glavnog sveštenika. Kada glavni sveštenik uđe, Kui Šan reče: “Poslao sam po glavnog sveštenika, ne po tebe.” Glavni sveštenik nije znao šta da učini, takođe.

*Sa svojim učenikom Jang Šanom, Kui Šan je osnovao Kui Jang granu zena.

ČAO ČOU (778 –897)

Jedan sveštenik zapita jednu staricu gde se izvestan hram nalazi. U ovom hramu je, koji je inače bio omiljeno mesto među hodočasnicima, navodno svako ko bi u njemu bogoslužio, sticao mudrost. “Samo pravo napred”, reče starica. Sveštenik pođe, a starica dodade: “Običan posetilac, kao i svaki drugi.” Neko ispriča Čao Čou za ovaj slučaj, a Čao Čou reče: “Hajde da to ispitamo.” Sledećeg dana Čao Čou otide i zapita staricu gde se onaj hram nalazi, i dogodi se ista stvar. Čao Čou se vrati i reče: “Ispitao sam onu staricu.”

ČAO ČOU I NOVI UČENIK

Novi učenik dođe do Čao Čoua i reče: “Upravo sam stigao u manastir. Hoćeš li da mi budeš učitelj?” Čao Čou reče: “Jesi li jeo?” “Da”, odgovori učenik. “Jeo sam.” “Onda bolje operi svoju činiju”, reče Čao Čou. Na ovo se učenik prosvetli.

ČEMPRES

Jedan sveštenik upita Čao Čoua: “Koji je smisao Bodidarminog puta na Istok?”* “Čempresovo drvo u prednjem delu dvorišta”, odgovori Čao Čou.

*Sveštenik na posredan, inače uobičajeni način pokušava da dobije odgovor na pitanje: “Šta budizam zaista znači?”

TE ŠAN (779 – 865)

Te Šan je bio veliki poznavalac Dijamantske sutre.* Kada je Te Šan čuo za čan (zen) školu i njena neortodoksna načela, on odluči da krene na jug da bi ih osporio. Tako spakova svoje prevode i beleške o Dijamantskoj sutri, okači ih o rame, i uputi se. Na svom putu Te Šan se zaustavi u jednoj gostionici. Zamoli staricu koja je držala gostionicu za čaj i kolače. “Vaša prečasnosti”, zapita starica, “kakvi su Vam svi ti rukopisi koje sa sobom nosite?” Te Šan odgovori: “To je rukopis mog prevoda sa beleškama i komentarima o Dijamantskoj sutri.” “Dijamantska sutra”, reče starica. “To je ona u kojoj se kaže da je prošli um nestao, da je sadašnji um nepojmljiv, a budući um nedohvatljiv.” “Da”, reče Te Šan. “Pa”, reče starica, “sa kojim biste umom želeli svoj čaj i kolače?” Te Šan nije starici umeo da odgovori. Nešto kasnije, zapita je da li ima nekih učitelja zena u blizini. Ona mu reče gde može naći Lung Thana. Te večeri Te Šan otide da vidi Lung Thana. Te Šan mu je postavljao mnoga pitanja, tako da su sedeli razgovarajući do kasno u noć. Lung Than najzad reče: “Prilično je kasno. Možda bi trebalo da pođeš na spavanje.” Te Šan se pokloni i pomeri zastor da izađe. Napolju nije mogao da se vidi prst pred okom. Lung Than dade Te Šanu fenjer u ruke da bi mu pomogao da pronađe put. Čim je Te Šan uzeo fenjer, Lung Than se nagnu i, dunuvši, ugasi svetiljku. Te Šan se odmah prosvetli. “Šta se dogodilo?”, zapita Lung Than. “Od sada”, odgovori Te Šan, “neću sumnjati u učiteljeve reči.” Sledećeg dana Te Šan spali svoje beleške i komentare.

*Mahajana budistička rasprava, pod književnim imenom poznata kao Prajna-Paramita-Sutra.

THUNG ŠAN (umro 869)

Jedan sveštenik upita Thung Šana: “Šta je Buda?” “Tri kilograma lana”, odgovori Thung Šan.

HUANG PO (rani deveti vek)

Huang Po je govorio sveštenicima: “Vi ste gomila pijanaca. Idete na hodočašća, idete na hodošašća – da sam ja išao na tolika hodočašća koliko ste vi tražili zen, gde bih danas bio? Zar ne znate da u celoj zemlji nema jednog jedinog učitelja zena?” Jedan sveštenik priđe Huang Pou i reče mu: “Ali, ima ljudi koji preuobličuju učenike i upućuju ih dalje, zar ne? Šta je sa takvim ljudima?” Huang Po odgovori: “Ja nisam rekao da nema zena. Rekao sam da nema učitelja zena.”

LIN ČI* (umro 867)

Jedan sveštenik zapita Chui Veia: “Zašto je Bodidarma došao na Istok?” Chui reče: “Molim te, dodaj mi taj naslon za meditiranje.” Kasnije, isti sveštenik zapita Lin Čia zašto je Bodidarma došao na Istok. Lin Či mu odgovori: “Dodaj mi tu asuru za meditiranje.”

*Lin Či je osnivač istoimene sekte u Kini. U Japanu

Iz knjige: Biseri kineskog zen budizma, prevod Milan Živković, biblioteka Heart Core issues

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.