Anandamoi Ma

Anandamoi Ma – Delo Citati

“Gde god da te je Bog postavio, bilo u kom trenutku, baš to je mesto sa koga moraš početi hodočašće ka Bogo-ostvarenju. U svim oblicima, u delovanju i ne-delovanju On jeste , On Sam. Dok obavljaš posao svojom rukama, održavaj sebe vezanim za Njega radeći đapu, stalno prisećanju na Njega u tvom srcu i umu. U Božjem Carstvu, zaboravljanje na Njega je ono što je pogubno. Put ka Miru leži u podsećanju na Njega, samo na Njega.”

“Kada se bujica tvojih suza
Unutrašnjih i spoljašnjih spoji u jedno,
Naći ćeš Nju koju si
Video sa takvim bolim,
Bližu od najbliže
Sam dah tvog života,
Samu srž svakog srca. “

“Bilo da obožavate Hrista, Krišnu, Kali ili Alaha, zapravo obožavate jednu Svetlost koja je takođe i u vama, pošto prožima sve stvari.”

“U vodi i na zemlji, u drveću, grmlju i jatima malih ptica – svuda u čitavom univerzumu prebiva moj Voljeni. i još dalje, svi različiti oblici i načini postojanja koje zapažamo, nisu li izraz mog Voljenog? Jer ne postoji niko osim Njega. Manji je od najmanjeg, i veći od najvećeg. “

“Vapiti za Njim nikada nije uzaludno. Sve dok se ne ne dobije odgovor, mora se nastaviti sa molitvom.”

“Kada, uprkos svim naporima, neko ne uspe da uhvati voz, zar nije očigledno odakle se upravlja svim njegovim pokretima? Šta god da se deševa, kome god, bilo gde, bilo kada, sve je On uredio. Njegovi aranžmani su savršeni.”

“Nalazim jedan prostrani vrt rasprostranjen širom univarzuma. Sve biljke, sva ljudska bića, sva tela viših umova u ovom su vrtu na različite načine, svako sa svojom sopstvenom jedinstvenošću i lepotom. Njihovo prisustvo i raznovrsnost pružaju mi obillno blaženstvo. Svako od vas doprinosi svojom specifičnosšću lepoti vrta. “

“Samo On zna kome će Se otkriti u kom obliku. Kroz koju stazu i na koji način On privlači pojedinca Sebi ogromnom silom, neshvatljivo je ljudskom intelektu. Zapravo, Staza je različita za različite hodočasnike “

“Bez uzroka i razloga Njegova se samilost i Njegova milost izlivaju u svakom trenutku”

”Sa svakim dahom pokušaj da budeš u jedinstvu s Njim(Njom) kroz Njegovo Ime”

“Kada vam um postane prazan, nastojte da ga ispunite svešću o Bogu u Njegovoj kontemplaciji.”

“Služeći, srce i um se pročišćavaju – budite uvereni u ovo.”

“Radosti i tuge rodilo je vreme, i ne mogu da traju. Zato, ne budi uznemiren njima. Što su veće poteškoće i prepreke, intenzivnije će biti tvoje nastojanje da se držiš Njegovih stopala i tvoje će molitve više rasti iznnutra.”

“Jedno od Božijih imena je Ljubav. On sam prebiva u svemu, u svakom trenutku, svuda.”

“Sećanje na Boga mora se održavati pod svim uslovima i okolnostima.”

“Onaj koji je stvorio univerzum Sam je prisutan u svim okolnostima i uslovima.”

“Neka Njegovo Ime uvek bude sa tobom; neprimetno, neumorno, vreme nam izmiče.”

“Jedino u okretanju Bogu postoji bilo kakva nada da čovek stekne mir.”

“Gde god da vas je Bog stavio, bilo kada, i pod bilo kojim okolnostima, setite se da je to za vaše dobro.
Pokušajte da idete kroz život stavljajući svoj teret u Njegove ruke.
On je Održavalac,
On je Vodič,
On je sve u svemu.”

“Porodični život, koji je Ašram kućedomaćina, takođe vas može voditi u njegovom pravcu, pod uslovom da se prihvata kao ašramski. Život u duhu pomaže čoveku da napreduje prema Samo-Realizaciji.
Štaviše, ako žudite za bilo čim kao što su ime, slava ili položaj, Bog će vas darovati time, ali vi se nećete osećati zadovoljno.
Carstvo Božije je Celina, i dok ne dobijete celinu, ne možete biti zadovoljni. On vam daruje samo malo, samo da održi vaše nezadovoljstvo živim, jer bez nezadovoljstva ne može biti napretka. Vi, čestica Besmrtnosti, nikada se ne možete pomiriti sa mrću, niti će vam Bog dozvoliti da ostanete u njoj.
On sam pali u vama osećaj za želju darujući vam male stvari, samo da podstakne vašu glad za većom. Ovo je Njegov način da vas pozove. Putnik na ovoj stazi nalazi da je to teško i iskušava nevoljeće, ali onaj ko ima oči da vidi jasno može da uoči da hodočašće napreduje.
Iskustvo nevolje sagoreva u pepeo sva zadovoljstva potekla od svetovnih stvari. Ovo se naziva “tapasja”. Ono što stvara prepreku na duhovnom putu nosi u sebi seme buduće patnje. Ipak, bolu u srcu, teskoba zbog posledica ovih prepreka, početak su buđenja za Svest.”

“Sa ozbiljnošću, ljubavlju i dobrom voljom nosite svakodnevne životne dužnosti i pokušajte da se uzdignete korak po korak. U svim ljudskim aktivnostima neka bude živ kontakt sa Božanskim i nećete morati ništa da ostavljate. Vaš posao će onda biti dobro obavljen i vi ćete biti na pravom putu da pronađete Učitelja.
Kao što majka neguje dete sa svom mogućom brižnošću i ljubavlju i čini da odraste u zdravog dečaka i ljupkog mladića, tako ćete i vi naći suptilni dodir Božanske Majke koja oblikuje vaš unutrašnji život i čini da dostignete svoju punu visinu i rast.
Kakav god posao treba da obavite, radite ga sa jednom svrhom, sa svom jednostavnošću, zadovoljstvom i radošću za koje ste sposobni. Samo na taj način ćete moći da uberete najbolje plodove svoga rada. U punoći vremena, suvi listovi života prirodno će opasti, a novi će iznići.”

“Kao što postoji određeno vremeza posao, za školu, kalcelariji ili kupovinu, tako bi trebalo da za božansku kontemplaciju odvojimo nekoliko minuta od dvadeset i četiri časa savakog dana, ako je moguće ujutru i uveče. Čovek mora da donese čvrstu odluku da će ovo kratko vreme biti posvećeno Bogu kroz čitav život. Tokom ovog perioda nikakvoj svetovnoj aktivnosti ne treba dpzvoliti da zadire u kontemplaciju na Boga.
Fiksirano vreme za molitvu i meditaciju mora se izdvojiti za sve članove porodice, uklčjučujući i poslugu. Ako ova praksa dugo traje, božanska kontempacija postaće deo vaše prirode. Jednom kada se navika uspostavi, budući pravac vašeg života biće veoma lako određen. Osećaćete tok misteriozne Božanske Milosti kako hrani sve vaše misli i daje vam novu snagu. Dobijate penziju ili bonus posle godina teškog rada, tako da više ne morate da zarađujete za život. U duhovnom svetu nagrada za dobar, iskren i nesebičan rad je i daleko veća i može se lakše zadobiti. “

“Vša zemaljska penzija ističe sa vašim životom, ali božanska penzija nastavlja se još dugo, dugo nakon smrti”

“Oni koji sakupljaju novac, pohranjuju ga u skrivenom kutku svoje kuće, dodajući ovom skladištu s vremena na vreme sve što mogu da uštede, i neprestano nadgledaju svoje blago. Tako isto, rezervišite mali kutak svog uma i srca za Boga i uvek kradite prilike da dodate nešto u ovo skladište u obliku invokacije Njegovog imena ili nekog pobožnog posla ili božanske misli.”

“Ako ne možete da učinite ništa drugo, makar uveče i ujutru, u zakazano vreme, položite svoje telo, um i život pred Njega u pozdravu i predaji, i mislite o Njemu samo malo.”

“Postoje dve vrste pranama: nuđenje Njemu vašeg čitavog tela i uma, sa svim mislima, željama, utiscima čula, ljubavlju, naklonošću, baš kao da praznite sadržaj krčaga do poslednje kapi. Drugi način je kao da raspršujete puder za lice kroz minijaturne rupice na kutiji: glavni deo vaših misli i želja zadržava se u skrivenoj komori vašeg uma, a samo maloj količini praha dozvoljeno je da pobegne.”

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.