Anandamoi Ma

Anandamoi Ma – Delo Matri Vani

OPŠTI SAVETI

1
Sve ovo, što je Njegova tvorevina, pod Njegovim je Božanskim Zakonom, u Njegovom je prisustvu i jeste On.
U kakvom god stanju da drži nekoga, u koje god vreme, to je sve za dobro, jer zaista, sve je određeno od Njega, potiče od Njega.
Relativna sreća, što je sreća koja zavisi od nečega, mora se završiti u bolu. Čovekova je dužnost da meditira na Boga, koji je mir sam. Ako nemate pristup onome što vam pomaže da se sećate Boga, ne možete imati mir. Zar niste videli šta je život na ovom svetu?Onaj koga treba voleti je Bog. U Njemu je sve – Njega morate pokušati da nađete.

2
Ako išta mora da se poseduje – šta god da je, na koji god način- mora biti posedovano samo od Njega.
Čovekova sveta dužnost kao ljudskog bića jeste da traži utočište kraj Njegovih Stopala.
Dani klize; već ste ih tako mnogo pustili da odu; usidreni u strpljenju nastojte da vam prođe ono malo preostalih.

3
Svaki trenutak pripada Bogu; Nastoj da održavaš svoj um posvećenim Njegovim Stopalima. Bog, Okean Milosti, koji uvek blagosilja svet, izliva Svoju Milost u svakom trenutku. Čovek treba da smatra kako je sve što se dešava za neko dobro. “Za neko dobro” je od najveće koristi na putu ka ostvarenju Božanskog, ostvarenju punoće Blaženstva.
4
Neprekidna, beskrajna bujica božanske Milosti i samilosti uvek teče; u toj bujici čovek treba da se kupa.

5
Ko su zaista bogati? Oni koji poseduju Vrhunsko Blago – samo oni su zaista bogati i žive u obilju. Siromašnima i oskudnima moraju se nazvati ljudi u čijim srcima ne obitava sećanje na Boga. Da zavisi jedino od Njega čovekova je jedna i jedina dužnost.

6
Zaista, obilna tuga je suštinska karakteristiak života na ovom svetu. Usredsredite svoj um na Boga.

7
Vrhunski i univarzalni lek jeste kontemplacija na Jednog. Da misli jedino o Njemu i služi Njega u svakom trenutku od suštinskog je značaja za svako ljudsko biće.

8
Neka Njgovo ime uvek bude sa tobom; neprimetno, neumorno, vreme nam izmiče.

9
Koncentrisati se samo na Njega, sećati se od Koga dolazi oslobođenje od sve teskobe, odgovarajuće je i ispravno.
U svakom trenutku, nastoj da održiš kontemplaciju na Boga i tok Njegovog Imena. Vrlinom Njegovog imena sve bolesti postaju lakše.

10
Bez ponavljanja imena i sećanja na Boga, ne postoji nada za mir u svetu. Neka dužnost bude prva i najvažnija.
11
Moguće je ponavljati Božije Ime pod gotovo svim okolnostima. On je izvor svega što se događa i zato je uvek blizu.

12
Kad ostaviš sve zbog Njega koji je Izvor Mira, samo tada možeš se nadati miru.

13
Kada se um fokusira na ono što daje mir i kada se čovekov pogled zadržava na onome što ga donosi, kada čovekove uši slušaju ono što srce ispunjava mirom i u svakom trenutku postoji odgovor od Njega koji je mir sam, samo tada može postojati obećanje mira.

14
Želja je ono što prouzrokuje tugu; ali voljnost da se ostvari Bog sama po sebi je sreća. Budi siguran da će te On očistiti i utešiti i uzeti te u Svoje naručje. Tuga se javlja da bi te vodila ka sreći. U svakom trenutku sećaj se Njega.

15
Vaše telo, koje je deo ovog iluzornog sveta i zavisi od njega, sa druge strane izraz je skrivenog unutrašnjeg procesa. Vi sami ste mnoštvo koje se pojavljuje u raznim aspektima, oblicima i na razne načine. Svaki od njih zapravo postoji da bi ispunio određenu potrebu. Vaše je davanje i uzimanje iz univerzuma, vaša je potreba, a ipak, vi sami ste ispunjenje: taj skriveni proces vi generišete.

Iz knjige: Anandamoyi Ma, Matri Vani
http://www.anandamayi.org/books/Matrivani.htm

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.