Biografija Guru Nanad Guru Nanak

Guru Nanak Biografija

Guru Nanak (15. 4. 1469 – 22. 9. 1539) bio je osnivač religije sikizma i prvi od deset Gurua Sika.
Guru Nanak je puno putovao propovedajući da postoji samo jedan Bog koji prebiva u svakom deliću svoje tvorevine i večna je Istina. Postavio je jedinstvenu duhovnu, socijalnu i političku platformu zasnovanu na jednakosti, očinskoj ljubavi, dobroti i jednakosti.
Reči Guru Nanaka ostale su zapisane u svetom delu sikizma, Guru Granth Sahibu, koji čuva 974 njegove poetske himne. Verovanje da se duh Guru Nanaka, njegova božanstvenost i duhovni autoritet spustio na svakog od sledećih Gurua u toj liniji deo je duhovne tradicie Sika. Sikizam uključuje meditaciju na Božje Ime, jedinstvo svih ljudi, potrebu za nesebičnim služenjem zajednici i obavezu da se na pošten način zaradi za život. Guru Nanak bio je protiv kastinskog sistema i svake podele zasnovane na religiji ili polu.
Guru Nanak rođen je u jednostavnoj hinduističkoj porodici u selu Talvandi u Zapadnom Pendžabu, u sredini u kojoj su zajedno živeli i sarađivali Hindusi i Muslimani. Nanak je išao u hinduističku osnovnu i muslimansku srednju školu, Sa 13 godina trebalo je da prođe kroz hinduistički obred koji označava prelazak iz detinjstva u srednje doba, ali je odbio da učestvuje u njemu, što je stav koji se kasnije ispoljilo i u njegovom učenju o izlišnosti svih ritual i formi. Guru Nanak je u to vreme provodio mnogo vremena u meditaciji i u razgovorima o Bogu sa duhovnim ljudima, kako Hindusima, tako i Muslimanima. Njegova porodica, smatrajući da treba više da se posveti svetovnim stvarimao, odlučila je da ga oženi kada je imao 16 godina. Iz ovog braka Nanak je dobio dvoje dece. Uključio se u svetovne poslove, ali je jutra i večeri provodio meditirajući i pevajući religiozne himne praćen svojim prijateljem Mardanom, muzičarem.
Jednog jutra, praćen Mardanom, Guru Nanak je otišao na reku Bain da se okupa. Pošto je zaronio, nije se više pojavio, pa su svi zaključili da se sigurno udavio. Seljaci su ga svuda tražili, ali ga nigde nije bilo. Posle tri dana, pojavio se na istom mestu, poptuno promenjen, sa božanskim sjajem u očima, Bio je utransu i nije ništa govorio. Odustao je od svog posla i sve što je imao podelio je siromašnima. Kada je konačno prekinuo ćutanje, njegove prve reči bile su: “ Nema Hindusa, nema Muslimana”. Kasnije je objavio da je za to vreme komunicirao sa Bogom i primio prosvetljenje od Njega. U Njegovu slavu, tada je ispevao himnu: “ Postoji samo jedan Bog, Njegovo Ime je Istina, On je Tvorac, ne boji se nikoga, ne umire, izvan je ciklusa rađanja i umiranja, On je Samoprosvetljeni, može se otkriti kroz milost Istinskog Gurua. Istinit u početku bio je On, istinit kada je vreme započelo, uvek je bio Istina, Istina je i sada.”
Guruu Nanaku je tada bilo oko 30 godina i tada počinje nova faza u njegovom životu – faza tridesetogodišnjeg putovanja na sve četiri strane sveta i intenzivnog podučavanja. Praćen Merdanom, četiri puta se otisnuo na duga putovanja i obišao je indijski potkontinent sve do Dalekog Istoka, kao i Tibet, Južnu Aziju i Arabiju, Meku, Bagdad i mnoga druga mesta. Gde god je prelazio, osnovao je male zajednice koje su sledile njegovo učenje.
Po završetku ovih putovanja, vratio se u svoje selo i nastavio život sa svojom porodicom. Sa svih strana dolazili su mu poklonici i tragaoci i oko njega se formira duhovna zajednica iz koje će kasnije proisteći sikizam kao religija. Jednom od svojih učenika podario je prosvetljenje i imenovao ga za sledećeg Guruau toj liniji. Ubrzo posle toga napustio je telo.
Sačuvana je priča o svađi oko njegovog tela između učenika Hindusa, koji su hteli da ga kremiraju, i Muslimana, koji su hteli da ga sahrane. Prema tradiciji, njegovo telo pokrili su tkaninom, ali su sutradan umesto tela ispod tkanine pronašli sveže i mirisno cveće.

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.