Jogananda Kako uvek biti srećan

Kako uvek biti srećan

TRAŽENJE SREĆE NA POGREŠNOM MESTU

Tražiti sreću negde van sebe isto je što i pokušaj da se oblak uhvati lasom. Sreća nije stvar. To je stanje uma. To je nešto što se mora živeti. Ona se ne može osvojiti ni svetovnom moći niti sticanjem novca. Mentalni nemir nastaje kao posledica usmeravanja pažnje ka spolja. Sâmo postojanje nemira čini sreću nedostižnom. Svetovna moć i novac nisu stanje uma. Jednom kada se steknu, oni samo remete čovekovu sreću, a nikako je ne mogu povećati.
Što više rasipamo svoju energiju na različite strane, to nam manje snage ostaje da je usmerimo ka nekom konkretnom poduhvatu. Navika zabrinutosti i nervoze diže se iz dubine okeana podsvesti obavijajući kao hobotnica svoje pipke oko našeg uma, uništavajući tako potpuno unutrašnji mir koji smo imali.
Prava sreća se nikada ne može pronaći van Sopstva. Tražiti je tamo, isto je što i juriti kakvu opsenu.

Poput kratkovečnih ruža, bezbrojna ljudska bića svakodnevno se pojavljuju u zemaljskoj bašti. U mladosti oni otvaraju svoje sveže pupoljke pune nade, dočekujući sa dobrodošlicom sve što im život obećava, nestrpljivo iščekujući i prihvatajući svaki dašak čulnog uživanja. A onda latice počinju da venu, a iščekivanja se pretvore u razočaranja. U predvečerje starosti se pognu, bezbojni i razočarani.
Setite se pomenute ruže. Takva je sudbina ljudi koji žive centrirani u čulima.
Analizirajte pravu prirodu čulnih uživanja sa razumevanjem i kroz introspekciju. Čak i kada uživate u čulima, zar ne osećate u svom srcu blagu jezu sumnje i strepnje? Vezujete se za čulna uživanja iako u svom srcu znate da će vas jednoga dana nužno izdati.
Ako se pažljivije pogleda, može se zaključiti da se čulna zadovoljstva izruguju onome ko im se preda. Ona ne nude slobodu, već porobljavaju dušu. Put izbavljenja nije, kao što većina ljudi zamišlja, mahovinom pokrivena staza prepuštanja čulima, već strma, stenovita staza samokontrole.

Ljudi često smetnu sa uma da je cena raskoši trošenje sve više nervne i umne energije, što za posledicu ima skraćenje prirodnog životnog veka.
Materijalisti postaju toliko obuzeti zarađivanjem novca da ne mogu dovoljno da se opuste i uživaju u komforu koji su sebi obezbedili.
Kako je nezadovoljavajući savremeni život! Pogledajte samo ljude oko sebe. Zapitajte se da li su oni srećni. Uočite tugu na mnogim licima. Obratite pažnju na prazninu u njihovim očima.
Materijalistički život mami ljude osmesima i obećanjima, ali je dosledan samo u jednom: na kraju nikada ne propusti da pogazi sva svoja obećanja!

Što više čovek dopušta da njegov telesni, umni i duhovni razvoj zavisi od spoljašnjih okolnosti, zanemarujući izvore unutar sebe, to više crpi vlastite rezerve energije.

Posedovanje materijalnog bogatstva bez unutrašnjeg mira isto je što i umirati od žeđi dok se kupamo u jezeru. Ako je materijalno siromaštvo nešto što treba izbegavati, onda je duhovno siromaštvo nešto čega se treba gnušati! Osnova svih ljudskih patnji je duhovno siromaštvo, a ne nedostatak materijalnih dobara.

Svetovni naučnik koristi sile prirode kako bi čovekovu okolinu učinio boljom i udobnijom. Duhovni naučnik koristi moć uma da bi prosvetlio dušu.
Moć uma pokazuje čoveku put do unutrašnje sreće, koja ga čini otpornim na spoljašnje neprilike.
Za kojeg biste od ove dvojice naučnika rekli da nam čini veću uslugu? Duhovni naučnik, svakako.

SREĆA JE STVAR IZBORA

Ako vi želite da budete tužni, niko na ovom svetu neće moći da vas usreći. Ali ako vi u svom umu odlučite da budete srećni, niko na ovome svetu ne može vam oduzeti tu sreću.
Sreću dostižemo ne beznadežno je želeći, već sanjajući je, misleći je i živeći je neprestano. Šta god da radite, neka sreća uvek bude osnova – tajna reka radosti koja teče ispod peska vaših misli i kamenitog tla teških iskušenja.
Ljudi snažnog karaktera obično su najsrećniji. Oni ne krive druge za nevolje uzrokovane njihovim vlastitim postupcima i nedostatkom razumevanja. Oni znaju da niko ne može niti uvećati niti umanjiti njihovu sreću, osim ako oni sami ne dozvole da štetne misli ili ružna dela drugih ljudi utiču na njih.

BUDITE SREĆNI SADA!

Mnogima nedostaje mašte i ne trgnu se sve dok se ne dogodi nešto strašno što će ih probuditi iz košmara njihove gluposti. Lošoj je osobi teško da bude dobra, isto kao i što je dobroj teško da bude loša.
Posle kupanja u okeanu mira u zemlji snova, probudite se srećni i recite: “U snu sam bio slobodan od svetovnih briga.“ Bez unutrašnje sreće čovek može postati zarobljenik briga u bogatom dvorcu.

IZBEGAVAJTE KRADLJIVCE SREĆE

Ljudi koji traže sreću treba da izbegavaju uticaj loših navika koje vode ka zlim delima. Vi ste sada ono što ste od sebe stvorili u prošlosti. Vi ste ti koji ste tajnim, nevidljivim tragovima svojih prošlih dela uticali na delotvornost svojih sadašnjih dela.
Ako se koncentrišemo na loše, gubimo iz vida ono što je dobro. Doktori tvrde da milioni užasnih mikroba prolaze kroz naše telo. Ali, pošto ih mi nismo svesni, oni imaju manje uticaja na nas nego kad bismo osećali njihovo prisustvo i brinuli se zbog toga. Ako dovoljno dugo posmatramo negativne stvari, mi poprimamo negativne osobine. Kada se koncentrišemo na dobro, poprimamo dobrotu.
Vaša vlastita sreća zavisi umnogome od sposobnosti da sebe i svoju porodicu zaštitite od posledica ogovaranja. Ne vidite zlo, ne govorite zlo, ne čujte zlo, ne mislite zlo, ne osjećajte zlo. Ogovaranje opija one koji satima pričaju o drugima poput opojnog, otrovnog vina. Kad dođete u iskušenje da govorite o moralnim i mentalnim slabostima drugih ljudi, istog trenutka počnite glasno da govorite o sopstvenim moralnim i mentalnim slabostima, svega pet minuta, da vidite kako vam se to dopada. Ako vam se ne dopada i ako vas boli da govorite o vlastitim nedostacima, trebalo bi da vas mnogo više zaboli kada pričate neljubazne stvari o drugim ljudima.

NAUČITE DA SE PONAŠATE

Otkrio sam da mogu sebe da sagledam kroz umove drugih ljudi, a posebno kroz Učiteljev um slobodan od predrasuda, mnogo jasnije nego kroz vlastito zamagljeno razumevanje. Počeo sam tako da se družim sa ljudima smirenog uma i da ih pitam koja je njihova mentalna predstava o meni, jer sam otkrio da se ono što sam ja mislio da drugi misle o meni razlikuje od onoga što su oni zaista mislili o meni.
Ako čitate duhovne knjige, izaberite one koje se bave Samoostvarenjem. Knjige poput Biblije i Bhagavad-Gite ne bi trebalo čitati kao roman. Pročitajte jedan odlomak, zatim razmišljajte o njegovom značenju i meditirajte na istinu sadržanu u njemu. Potom pokušajte da u vlastitom životu živite tu istinu.
Želite li da budete srećni, naučite da živite sami i da uronite u introspekciju o svim iskustvima – o dobrim knjigama, problemima, religijii, filozofiji i unutrašnjoj sreći. Radosno, dobrovoljno i redovno povlačenje u osamu cena je istinske sreće. Kada se protiv svoje olje nađete u gomili ljudi koji pričaju, uvucite se u isposničku pećinu svojih dubokih misli i uživajte u miru vašeg unutrašnjeg izvora tišine.

KLJUČ JE U JEDNOSTAVNOSTI

Čak je i kraljevima želja za srećom češće neostvarena nego ostvarena. Njihovu prirodnu žudnju za prijateljstvom svakodnevno odnosi more ljudi koji od njih traže samo usluge. Njihovu nadu da će dobiti ljudsko razumevanje bacaju i potapaju talasi nadmetanja za njihovu pažnju. Što je veća gomila koja okružuje kralja, to se on osjeća usamljenijim.
Budite u miru i tišini najmanje deset minuta (po mogućnosti i duže) uveče pre spavanja i ujutru pre ustajanja. To će stvoriti nepokolebljivu i nesalomivu unutrašnju naviku da budete srećni, što će vam pomoći da se suočite sa svim izazovima u svakodnevnoj bici života.
Radost je isuviše osetljiv cvet da bi mogao cvetati u zagađenoj atmosferi svetovnih umova koji traže sreću u novcu ili posedovanju. Ona vene kada je ljudi nedovoljno zalivaju uslovljavajući svoju sreću tako što govore sebi: “Neću da budem srećan sve dok ne dođem do novog auta (ili odela, ili kuće, ili letovanja na moru..).

DELJENJE SREĆE SA DRUGIMA

Kada služimo drugima, mi služimo i sebi.
Ako se vi prema drugima odnosite neljubazno, i prema vama će se odnositi neljubazno, kako drugi ljudi tako i život.
Kada draguljar želi da od nebrušenog dijamanta načini predivan dragi kamen, on zna da ga mora seći po njegovim priodnim rascepima. Ne može da ga seče proizvoljno, samo da bi zadovoljio neku svoju apstraktnu zamisao. Isto važi i za ispoljavanje lepote u ljudskoj prirodi – treba uvek da uzmemo u obzir da svako ima svoje viđenje stvarnosti i da nikada ne pokušavamo da im nametnemo svoje viđenje.
Ispravno je i dobro da svako od nas da sve od sebe da učini ovaj svet boljim mestom za život.

PRAVI USPEH I PROSPERITET

Probudite se! Nikada nije kasno da postavite dijagnozu svome životu. Otkrijte šta ste vi i koji je vaš životni poziv da biste mogli postati ono šta treba da budete. Vi posedujete neiskorišćene talente i moći. Imate svu moć koja vam je potrebna. Ne posotji ništa veće od snage uma. Uznesite svoj um iznad malih navika koje vas čine svetovnima.
Uspešni su oni koji su dovoljno hrabri da u svome umu naprave neizbrisiv nacrt za sve što žele da stvore ili urade na ovom svetu.
Ne postoje prepreke, postoje samo prilike!
Kod dece treba razvijati duhovnu ambiciju da novac zarađuju samo radi služenja drugima.
Da bi se vodio uravnoteženi život, odrasli treba da se obrazuju i shvate da su poslovne ambicije tu samo zato da bi usrećili i sebe i druge. Bez te spoznaje, naporne poslovne aktivnosti stvaraju nervozu, pohlepu za novcem, nedostatak društvenih vrednosti, škrtost i nepoštovanje svih valjanih načela. Jedino uz spoznaju da treba služiti drge možemo živeti uistinu srećno.
Vaše navike su vaši najveći prijatelji ili najveći neprijatelji.
Čovek nikada ne može zadovoljiti svoje želje ako zaboravlja da se sreća uglavnom nalazi u umu, a samo delimično u zadovoljenju svetovnih potreba.

UNUTRAŠNJA SLOBODA I RADOST

Ako težite mudrosti i čistoj radosti, neka osjećanja vašeg srca budu slobodna. Nemojte reagovati burno na životne uspone i padove. Drugim rečima, kada vam se posreći u životu, nemojte razdragano uskočiti u penušavi potok uzbuđenja. Odolite iskušenju da obeshrabreno potonete u blato razočarenja kada vam se učini da nema izlaza iz sadašnjih teškoća.
Najveći čovekov problem je egoizam, svest o individualnosti. Čovek doživljava sve što mu se događa kao da je usmereno na njega lično. Zašto da sve to utiče na vas? Vi niste ovo telo. Vi ste On! Sve je Duh.
Stvarne okolnosti uvek su neutralne. Od načina na koji reagujete na njih zavisi da li ćete ih doživeti kao tužne ili srećne.
Radite na sebi i na tome kako reagujete na spoljašne okolnosti.
Nemojte se oduševljavati niti biti potišteni zbog bilo čega što se dešava izvan vas. Posmatrajte prolaznu predstavu života sa smirenošću, jer su životni usponi i padovi samo talasi na okeanu u večnom kretanju.

PRONALAŽENJE BOGA JE NAJVEĆA RADOST

Gubitak zdravlja, duševnog mira i sreće sudina je svakoga ko podlegne iskušenjima čulnih zadovoljstava.
Duboka meditacija uvek usmerava svest ka Bogu, dok nedostatak meditacije usmerava svest ka čulima. Ako sada ne meditirate, a još uvek neprestano osećate Božije prisustvo, to znači da ste sačuvali sve dobrobiti nedavne meditacije. Ako možete da sačuvate radost i zanos meditacije tokom celog dana, onda vi i dalje meditirate.
Najvažnije isceljenje za koje treba da se molite jeste isceljenje od neznanja, tako da se više nikada ne vratite svom starom životu. Najbolja i najviša nagrada u našem životu jeste spoznaja neizmerne sreće koju nazivamo mir i blaženstvo.
Imajte pozitivna očekivanja od života.
Mudri, čak i kada su blagoslovljeni materijalnim uspehom, nikada ne gube iz vida istinu da je sve prolazno.
Zašto još uvek spavate ?! Nemojte se opravdavati time da ste prezauzeti da biste mislili na Boga! Kada dođe smrt, moraćete odmah, bez najave ili odlaganja, da napustite sve svoje obaveze. Zašto onda ne biste već sada odustali od nekih svojih beskorisnih poslova i dokonih razmišaljanja da biste imali vremena za Boga?
Ne možete spoznati Boga ako istovremeno imate i drugih želja u vašem umu. “Nemoj imati drugih bogova osim Mene“ znači da vam se Bog neće pokazati ako vaše misli Njemu nisu dovoljno snažne da odagnaju sve druge misli koje vam odvlače pažnju.

Iz knjige: Paramahansa Jogananda, Kako uvek biti srećan

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.