Komentar o Mahaviri Mahavira

Komentar

DVADESET I ČETVRTI TIRTANKARA

Gospod Mahavira nije bio osnivač đainske religije. Đainizam ima dug i slavan red učitelja koji se nazivaju Tirthankara (Tirtankara). Tirtankara znači “onaj ko pronalazi mesto za prelazak preko okeana patnje.” Drugi prevod je “nalazač plićaka”. Prvi Tirtankara je bio Rišaba koji je živeo u osvit ljudske civilizacije. Gospod Mahavira je dvadeset i četvrti Tirtankara i poslednji u ovom vremenskom ciklusu.

MAHAVIRA: HODOČASNIK NAJVIŠEG

Mahavira, Mahavira, Mahavira!
U poniznoj molitvi, glavu pred tobom povijam.
Primi moje duševno poklonjenje.
O Hodočasnice Najvišeg, većno lutajući slobodan,
Tvoje Srce je nepresušne Samilosti Izvor.
O Vardamana, o Vardamana, o Vardamana!
Vrlinom askeze bez sna i bez daha,
Došao si do otkrića vrhovnog:
Svaki život ropstva može postići i postići će
Oslobođenje Onostrano.

MAHAVIRINI SAVREMENICI

U šestom veku pre Hristovog rođenja, Svetlost Svevišnjeg se vrlo moćno spustila na zemlju u obličju duhovnih Učitelja najvišeg reda, vizionarskih proroka i mudrošću preplavljenih filozofa. U Indiji, Gospod Buda i Gospod Mahavira su postigli prosvetljenje i uspostavili duhovne puteve da bi poveli čovečanstvo do cilja nirvane; u Persiji, prorok Zaratustra je širio svoja uzvišena učenja o prirodi dobrote i stvarnosti Neba i pakla; u Kini, mudrac Konfučije je podučavao moralu i društvenim propisima koji su postali osnova kineskog načina života; a u Grčkoj, Sokrat, div među filozofima, sa svojim nepokolebljivim unutarnjim duhom, uveo je novi način razmišljanja i nove moralne norme. Duhovna, religiozna, filozofska i moralna učenja ovih besmrtnih ličnosti i dalje oblikuju i vode svest miliona ljudi sve do današnjih dana.

Iz knjige: Šri Činmoj, Đainizam – daj život, ne uzimaj ga

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.