Ramana Maharši Svesna besmrtnost

Ramana Maharši – Delo Svesna besmrtnost

• Da li radite bez predviđanja plodova rada? To je sve što je potrebno.
• Teškoća je u tome što čovek misli da je delatnik. To je greška. Viša Moć je ta koja sve radi, a čovek je samo oruđe. Ako prihvati taj položaj, slobodan je od problema koje inače privlači.
• Da bi mogao da ozdravi, pacijent mora sam da uzme lek koji mu doktor prepisuje. Isto tako Guru prepisuje Put, ali adept mora sam da ga sledi.
• Kako treba meditirati? Sve što treba da naučiš je samo da zažmuriš i da se okreneš ka unutra.
• Neophodno je često i redovno praktikovati meditaciju, sve dok to stanje koje meditacijom izazivamo ne postane uobičajeno i neprekidno tokom celog dana.
• Ponos zbog učenosti i želja da se bude cenjen proklete su. Samo učenje nije. Dobri su obrazovanje i učenje koji vode traganju za Istinom i skromnošću.
• Zašto neprekidno potkresuješ ego? On upravo to i želi: da bude u centru pažnje.
• Treba se odreći svih misli kao što su: “Postignuće je teško”, ili “Moram da prevaziđem mnoge teškoće da bih znao Stvarnost”. To su sve prepreke. Njih stvara lažno sopstvo – ego. To su neistine. Nemojte sumnjati da ste vi Stvarnost. Živite u tom shvatanju. Nikad nemojte sumnjati u to okrećući se svom Ostvarenju koje će se odigrati u nekoj budućnosti. Zato što su ljudi žrtve takvih lažnih hipnotičkih misli, u Giti se kaže da samo nekoliko od milion ljudi ostvaruje Sopstvo.
• Nije korisna ni jedna meditacija o objektu, iz sledećeg razloga. Moraš naučiti da shvatiš da su subjekat i objekat jedno i da meditiranjem o objektu, bilo da je konkretan ili apstraktan, uništavaš taj doživljaj jednog i stvaraš dvojstvo. Meditiraj samo o Sopstvu. Pokušaj da shvatiš da telo nisi ti, emocije nisi ti, intelekt nisi ti. Kada se sve to dovede u stanje spokoja, naći ćeš da postoji Nešto drugo. Drži se toga i samo će se od sebe otkriti.
• Nađite Sopstvo putem meditacije. Postupite na sledeći način. Istražite svaku misao sve do njenog izvora, a toje um. Ne dozvolite misli da napreduje. Ako to učinite, biće beskrajno. Dovedite je do izvora u umu i misli i um će umreti od neaktivnosti, jer um postoji jedino pomoću misli. Sklonite misao i nema uma. Kad se pojave sumnja i depresija, zapitajte se: “Ko sumnja? Ko je potišten?” Sklanjajte sve, dok ne ostane samo izvor. Živite samo u sadašnjosti.
• Koncentracija će postepeno da postane prijatna i laka i bićete u tom stanju bilo da nešto poslujete ili sedite sa namerom da meditirate. Posao će vam sve lakše padati kada ste učvrstili um i ojačali koncentraciju.
• Neprekidna đapa otklanja sve ostale misli, a um postaje postojan. Đapa mora da se radi sve dok ne počne sama od sebe da funkcioniše. Kada postane prirodna, to je Ostvarenje. Đapa može da se upražnjava čak i dok radimo.
• Neguj saosećajnu ljubav prema drugima, ali drži to u tajnosti. Nemoj to pokazivati niti o tome govoriti.
• Ako su želje ispunjene, nemoj biti ushićen. Ako si ozlojeđen, nemoj očajavati. Ushićenje može da bude varljivo, jer početna radost može da dovede do krajnjeg žaljenja. Na kraju krajeva, šta god da se dogodi, to na tebe ne utiče, jer si spokojan.

Iz knjige: Šri Ramana Maharši, Svesna besmrtnost

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.