Šri Juktešvar Veliki učitelji

Šri Juktešvar Biografija

Sri-Juktesvar

Šri Juktešvar je rođen 10. maja 1855. kao Prija Nat Karar u Seramporeu (Bengal, Indija). Otac mu je umro kada je bio vrlo mlad, pa je morao da preuzme odgovornost za svoju porodicu. Bio je izuzetan učenik i kao takav upisao je Hrišćanski Misionarski Koledž, gde je razvio interesovanje za Bibliju. Ovo interesovanje kasnije je našlo svoj izraz u njegovoj knjizi “Sveta nauka”, u kojoj pravi paralelu između osnovnih principa Joge i Biblije. Skoro dve godine pohađao je i Medicinski Koledž Kalkuta.
Završivši koledž, Šri Juktešvar se oženio i dobio ćerku. Kroz nekoliko godina umrla je njegova žena, a on je i formalno iniciran u monaški red svamija.
Godine 1884. Šri Juktešvar je sreo Lahirija Mahasaju, koji će postati njegov Guru i inicirati ga u stazu Krija Joge. Sledećih nekoliko godina Šri Juktešvar je proveo sa svojim Guruom, često ga posećujući u Benaresu. Posle ceremonnije Kumb Mela, 1894. susreo se sa Guruom svoga Gurua, Babađijem. Tom prilikom Babađi mu je zatražio da napiše knjigu u kojoj će paralelno predstaviti Hindu spise i Bibliju. “Ako ti zatražim, svamiđi”, rekao je Babađi, “zar nećeš napisati kratku knjigu o suštinskoj harmoniiji između hrišćanskih i hindu spisa? Njihova bazično jedinstvo sada je zamračeno ljudskim podelama. Pokaži paralelnim referencama da su inspirisani Božji sinovi govorili iste istine”. Iste godine Šri Juktešvar je završio knjigu “Sveta nauka”.
Ovom prilikom, Babađi muu je obećao i da će mu doći učenik koji će njegovo učenje proširiti na Zapadu. “Ti, Svamiđi”, rekao je, “treba da odigraš svoju ulogu u dolazećoj harmoničnoj razmeni između Orijenta i Zapada. Kroz nekoliko godina poslaću ti učenika kojeg možeš da obučiš za širenje Joge na Zapadu. Vibracije mnogih duša tragalaca dolaze mi poput poplave. U Americi i Evropi vidim potencijalne svece, koji čekaju da budu probuđeni.”
Svoju kuću u Seramporeu, Šri Juktešvar je pretvorio u ašram “ Prijadam” u kome su se sakupljali njegovi učenici. Kasnije, 1903, osnovao je još jedan ašram u Puriju. Iz ova dva ašrama Šri Juktešvar je podučavao svoje učenike i osnovao organizaciju pod nazivom “Sadu Saba”. Interesovao se i za astrologiju (đotiš), fiziku, psihologiju, geografiju i astronomiju. Smatrao je da i žene treba da se obrazuju, što je bilo vrlo neuobičajeno za ono vreme.
Imao je svega nekoliko pravih učenika koji su uz njega ostali celi život. Najpoznatiji od njih je Svami Jogananda, koji je napisao “Autobiografiju jednog jogija” i proširio učenje Krija joge na Zapad. Kada mu je Jogananda došao, Šri Juktešvar mu je rekao: “Sine moj, ti si učenik kojeg mi je, pre mnogo godina, Babađi obećao da će poslati”.
Šri Juktešvar je ušao u Mahasamadi 9. Marta 1936, tokom Joganandine posete Indiji, nakon 15 godina provedenih u Americi.

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.