Komentar o Vivekanandi Vivekananda

Vivekanada – Komentar

VIVEKANADA

Pitanje: Da li je Vivekananda bio Avatar?

Šri Činmoj: Vivekananda nije bio Avatar. On je imao je samo nekoliko bljeskova Istine koju je Šri Ramakrišna živeo. Šri Ramakrišna je živeo najvišu Istinu, a Vivekananda je imao bljeskove te Istine. Vivekananda je bio veliki Vibuti, onaj koji je obdaren posebnom moći Boga, koji dela najdinamičnije u svetskoj atmosferi. Vibutiji su lideri čovečanstva koji bude uspavanu svest.
Ne možemo Napoleona zvati Vibutijem, ali ono što je Napoleon postigao u materijalnom svetu, Vivekananda je postigao u duhovnom svetu. Najmoćnija, dinamička moć delala je u ljudskom obliku kroz Vivekanandu. Vivekanadina prava misija bila je da širi poruku svog Učitelja, Šri Ramakrišne. Ramakrišna je postigao, ali nije ispoljio mnogo. Nije mu bilo stalo do svetovnih postignuća, ili do takozvanog svestranog razvoja. Današnjem svetu potreban je um. Um čak i ne mora biti intelektualan; može biti samo običan um koji je sposoban da razume osnovne stvari. Ali, Šri Ramakrišni nije bilo stalo čak ni do običnog uma. Zato je Vivekananda sakupljao plodove sa drveta koje je bio Šri Ramakrišna i ponudio ih svetu. Došao je na Zapad sa trideset godina i doneo obilje Svetlosti Zapadu.
U vreme kada je Šri Ramakrišna bio na samrti, Vivekananda je i dalje sumnjao u duhovnu visinu svog Učitelja. Iznutra je rekao: “Ako mi kažeš da si veliki Avatar, verovaću”. Ramakrišna mu je pročitao misli i rekao: “Naren, još uvek sumnjaš u mene? Onaj ko je Rama, onaj ko je Krišna, u jednom obliku u ovom telu je Ramakrišna”. Rama je bio Avatar, Krišna je bio Avatar, a Vivekanandin Učitelj je otelovljavao obojicu.
Vivekananda nije bio Avatar; ne može se posmatrati na istom nivou sa Šri Ramakrišnom. Ja imam ogromnu ljubav i divljenje prema Vivekanandi. Moja veza sa njim u unutrašnjem svetu je veoma bliska. Na nesereću, ovde na Zapadu naišao sam na neke duhovne ljude i svamije koji ismevaju Vivekanandu i njegovo postignuće i usuđuju se čak i da kažu da nije bio ostvaren. Ali, sve što mogu da kežem jeste da oni koji ismevaju Vivekanandu nisu vredni da mu operu stopala. Bogo-ostvarenje je svakako imao; on je bio veoma napredan.
Visinu Avatara ne može prosuđivati obična osoba. To je kao da patuljak pokušava da meri visinu džina; apsurdno je. Ali, hajde da ne razmišljamo o visini duhovnog Učitelja. Hajde da jedino mislimo o njegovoj prisutnosti u našem srcu. Kada možemo da osetimo njegovo prisustvo u dubini naših srca, on može biti naša pomoć, naš vodič, naša inspiracija, naša težnja, naš put i naš Cilj.

Iz knjige: Šri Činmoj, Visine Božjeg Života: Samadi i Sidi

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.