O položaju žena Vivekananda

O položaju žena – Iz knjige “Učenje Svami Vivekanande”

1.
Nema šanse za blagostanjem sveta dok se stanje u kom su žene ne popravi. Nije moguće ptici da leti samo sa jednim krilom.
2.
Ako nekom ne dopustite da postane lav, postaće lisac. Žene su moć, samo što je ona sada više za zlo, jer muškarac ugnjetava ženu: ona je lisica, ali kad više ne bude ugnjetavana, postaće lavica.
3.
Najbolji termometar napretka jednog naroda je njegovo ophođenje prema ženama.
4.
Niste još shvatili čudesni značaj Majčinskog [tj. Šarada Devi, Ramakrišnine prosvetljene supruge] života – niko od vas. Ali postepeno ćete znati. Bez Šakti (Moći) nema regeneracije za svet. Zašto je naša zemlja najslabija i najzaostalija od svih zemalja? Zato što se Šakti smatra tamo sramotom. Majka se rodila da obnovi tu divnu Šakti u Indiji; i čineći od nje jezgro, ponovo će Gargi i Maitreji [žene – mudraci iz vedskog doba] da se rađaju u svetu. Dragi brate, ti sada razumeš malo. Ali postepeno ćeš zaznati to sve. Otud je njena misija ono što želim prvo… Bez milosti Šakti ništa se neće postići. Šta nalazim u Americi i Evropi? – obožavanje Šakti, obožavanje Moći. Pa ipak, oni je obožavaju neznalački kroz zadovoljavanje čula. Zamislite onda kako puno dobrog će postići oni koji će je obožavati sa svom čistotom, u Sarvika duhu [duhu vrline], gledajući na Nju kao na svoju majku. Počinjem da shvatam stvari jasnije iz dana u dan, moj uvid se otvara sve više i više. Otud moramo prvo da izgradimo Misiju za Majku. Prvo Majka i njene ćerke, potom Otac i njegovi sinovi – možete li da razumete ovo?… Za mene, Majčina milost je sto hiljada puta vrednija nego Očeva. Majčina milost, Majčini blagoslovi za mene su od vrhunskog značaja …
5.
Sloboda je prvi uslov za rast. Pogrešno je, po hiljadu puta pogrešno, ako se bilo ko od vas usudi da kaže: “Ja ću izdejstvovati spasenje ove žene ili deteta.” Pitaju me stalno iznova šta ja mislim o problemu udovica i šta mislim o pitanju žena. Dajte da odgovorim jednom za svagda – jesam li ja udovica da me pitate te besmislice? Jesam li ja žena da mi postavljate to pitanje stalno iznova? Ko ste vi da rešavate problem žena? Da li ste vi Gospod Bog da treba da vladate nad svakom udovicom i svakom ženom? Ruke k sebi! One će rešiti svoje sopstvene probleme.
6.
Žene se moraju dovesti u položaj da rešavaju svoje sopstvene probleme na svoj sopstveni način. Niko ne može niti treba da to radi za njih. A naše indijske žene su podjednako u stanju da to urade kao i ma koje druge na svetu.
7.
Pa, ja sam maltene na kraj pameti kad vidim žene ove zemlje (SAD). One me vode u prodavnice i svukuda, kao da sam dete. One rade sve vrste poslova – ja ne mogu da uradim šesnaesti deo onoga što one rade. One su kao Lakšmi po lepoti, i kao Sarasvati po vrlinama – one su Božanska Majka otelotvorena, i obožavajući njih čovek zaista postiže savršenstvo u svemu. Blagi Bože! Zar se mi računamo među ljude? Ako budem mogao da izdignem hiljadu takvih Gospi – Otelotvorenja Božanske Majke – u našoj zemlji pre nego što umrem, umreću na miru. Tek tada će vaši zemljaci postati dostojni svog imena…

Iz knjige “Učenje Svami Vivekanande”

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.