Komentar Šri Aurobindo

Komentar o Šri Aurobindu

Portret Šri Aurobinda u starosti
tekst ispod slike

INTEGRALNA JOGA ŠRI AUROBINDA

Pesnik-Prorok za pesnike, božanski Filozof za čovečanstvo, Majstor Jogi za svoje obožavaoce, Avatar za svoje učenike – ko je on? Šri Aurobindo.
Šri Aurobindova Joga je ambrozijska svest sa beskrajnim mogućnostima; ona je neumorni marš, odlučujuća i večna pobeda Istine.
Ključ Šri Aurobindove Integralne Joge je evolucija – evolucija svesti u Materiji i kroz nju. Ne postoji ni senka sumnje da su Materija i Duh jedno. Duh, kada je čvrsto uspavan, jeste Materija; Materija, kada je potpuno probuđena, jeste Duh.
Integralna Joga je zasnovana na sve-ispunjujućem iskustvu koje je sve drugo samo ne spekulacija i rezonovanje. Integralni Jogi je onaj koji je video sve faze egzistencije i čiji je sopstveni život pun najrazličitijih iskustava i ostvarenja.
Veličanstveni idealizam i visoko prtaktična duhovnost prebivaju u Šri Aurobindu. Njegova su iskustva takva da bi mogla služiti čovečanstvu kao kraljevski put ka životu vrednom življenja – životu Duha, Božanskom Životu.
Šri Aurobindo tvrdi da fizički rad ni na koji način nije prepreka duhovnom napretku. Naprotiv, on snažno oseća da je fizički rad dodatak samo-pripremanju za puno ispoljavanje Božanskog, kako u pojedincu, tako i na Zemlji.
Šri Aurobindo govori svetu da ne samo da je moguće već je i večno primenljivo raditi s lakoćom, neprestano, svesno, iznutra, spolja, pa ipak na kraju uspešno.
Po njegovom mišljenju, život sam jeste blagoslov od Boga kroz koji čovek mora da ostvari NJega i da postane jedno sa Njim.
Šri Aurobindov je vrhunski Osmeh koji u isto vreme otkriva otelotvorenje beskrajnog postignuća i buduću duhovnu sudbinu čovečanstva.
Za slepe nevidljiva, pa ipak, za jake nepobediva, a za sve četiri strane sveta predivna praktična nada, moć je Šri Aurobindove Integralne Joge.
Šri Aurobindo je večno-kreativni tihi most između Božije Volje i Njegovog Ispunjenja.
U Integralnoj Jogi ostvarenje Boga znači tek stajati na obali prostranog mora Svesnosti. Poput vatre čista promena unutrašnjeg i spoljašnjeg života znači plivati u tom moru. Ispoljavanje Božanskog na Zemlji znači povratak kući posle prelaska mora, donoseći sa sobom Zlatno Sve.
Nije Božji San, već Njegov Dekret da Nebo i Zemlja moraju vrhunski da zavole jedno drugo. On želi da do njihovog braka dođe brže nego smesta. Zemlja oseća da je inferiorna u odnosu na Nebo. Nebo oseća da je superiorno u odnosu na Zemlju. A zbog njihovog obostranog oklevanja, dan njihovog braka ostaje neizvestan.
Integralna Joga je napravila značajan izbor. Ona želi ne sdamo da vidi i oseti svesnu evoluciju života već i da otelotvori u potpunosti usklađen život Materije I Duha.
Integralni Jogi je onaj koji žrtvuje sopstveni život da postane most između Zemlje i Neba. On je napustio Nebo; on podiže Zemlju.
Tragalac u čoveku nosi krst; Jogi u čoveku nosi krunu.
Reći da je Joga u ostvarenju Boga, znači ne reći sve. Joga je živuće sjedinjenje sa Bogom kroz samo-afirmaciju i samo- negaciju.
Šri Aurobindo nam govori da nas Bogo-ostvarenje nikada ne obavezuje da umrtvimo sva osećanja, da učinimo svoje srce sterilnom pustom zemljom i da proklinjemo svet. Bog je sve i u svemu je.
Spremnost u Integralnoj Jogi rezultat je tzežnje koja želi da bude izražena. Voljnost je rezultat težnje koja je već izražena.
Bez presedana je učenje Integralne Joge koje izneo Šri Aurobindo da čovek može posedovati materijalno blago zajedno sa svojim duhovnim napretkom.
Dajte običnom čoveku deset dolara. Odmah će početi da razmišlja šta da kupi njima da bi svoj život učinio udobnijim. Dajte sanjasinu deset dolara. Pokušaće da izbegne da ih uzme ili će pokušati da neđe neki način na koji može i bez njih. Dajte Integralnom Jogiju deset dolara. Pošto nema ni vezanost ni odbojnost prema novcu, pokušaće da ih iskoristi kao božanski poverenik. Biti nesvestan duhovne šanse, znači izgladnjivati nečiju duhovnu sudbinu.
Imati poteškoće u Integralnoj Jogi nikada ne znači da je neko bezvredan. Iza svake poteškoće stoji mogućnost, zapravo prerušeni blagoslov, da se svet prihvati sa hrabrošću iI da se iz poteškoća izađe sa uspehom.
U Jogi, sve reakcije su zastrašujuči, ali prolazni oblaci. Ljudska težnja je goli i trajni mač duše kojim probada slabosti ljudske prirode i trijumfalno se uzdiže iz pepela osvojenih teritirija..
Nemojte sledite ni jedan drugi ideal, do ideala da se materijalizuje moć savršenstva na Zemlji.
Joga Šri Aurobinda najviše je drvo manga. Njegovi sledbenici i učenici treba da se popnu do samog vrha drveta i da spuste plodove dole na zemlju. Jer, ako se voće uzme na vrhu, ukus mu je kiseo; ako se uzme u podnožju drveta, ukus mu je odličan.
Šta znači doći u kontakt sa Bogom? To znači da ćemo postati jedno sa Njegovim univerzalnim Postojanjem. Kao što posle udaje žena automatski poseduje muževljevo prezime, dom i imovinu, isto tako, posle ujedinjenja sa Bogom, nepogrešivo ćemo biti jedno sa Njegovom sve-ispunjujućom Prirodom. Zaista, u Božanski čas čućemo Šri Aurobindov glas koji dira dušu:
“Mi smo sinovi Boga i moramo Mu biti jednaki”. ”

Iz knjige: Sri Chinmoy, India, my India. Mother India’s summit-prides, Agni Press, 1997

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.