Biografija

Komentar

Buda Komentar

Buda Komentar

BUDA
Sidarta je činio. Prešao je put od života kućedomaćina do stanja beskućnika. Svevišnji je činio. Položio je Gospoda Budu u voleće srce...

Drama

Priče